RS u aprilu posjetilo 32.540 turista, broj noćenja manji 3,5%

0
1023
Povećan broj dolazaka i noćenja turista u prva tri mjeseca ove godine

U Republici Srpskoj je u aprilu 2019. godine bilo 32.540 turista, što je u odnosu na mart ove godine više za 8,4 posto. U tom periodu turisti su ostvarili 77.066 noćenja, što je u odnosu na mart manje za 3,5 posto.
Prema podacima zavoda za statistiku RS, broj dolazaka turista u aprilu 2019. u odnosu na isti mjesec prošle godine veći je za 7,9 posto, a broj noćenja je veći za 10,7 posto.
Od ukupnog broja turista (32.540) u aprilu je bilo 16.733 stranih, a 15.807 domaćih turista.
Najviše stranih gostiju bilo je iz Srbije (4.784), Hrvatske (1.981), Slovenije (1.952) i Turske (1.330).
U aprilu ove godine najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (10.900), Srbije (9.090) i Slovenije (4.844).
Republika Srpska je u aprilu ove godine raspolagala sa 10.724 stalnih ležaja.