RS u avgustu posjetilo 29 hiljada turista, godišnji pad 27,6%

0
1051
Najviše turista u RS u aprilu bilo je iz Srbije

U avgustu 2020. godine u Republici Srpskoj registrovano je 29.149 dolazaka turista (domaćih 20.312, a stranih 8.837), što je u odnosu na juli ove godine više za 78,6%.
U avgustu su turisti ostvarili 79.688 noćenja (domaći 59.611, a strani 20.077), što je u odnosu na juli 2020. godine više za 82,3%.
Broj dolazaka turista u avgustu 2020. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine manji je za 27,6%, a broj noćenja manji je za 14,5%, što je posljedica uticaja pandemije Covid-19.
U RS-u je u avgustu ove godine bilo najviše gostiju iz Srbije (6.751), Slovenije (628) i Hrvatske (435).
U avgustu 2020. godine Republika Srpska je raspolagala sa 11.046 stalnih ležaja.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, u prvih osam mjeseci 2020. godine bh. entitet Republiku Srpsku posjetilo je ukupno 124.487 turista (domaćih 73.095, a stranih 51.392) koji su ostvarili 362.524 noćenja.
Broj turista u RS u periodu januar-avgust 2020. u odnosu na isti period lani manji je za 53,4%, a broj noćenja turista manji je za 44,7%.
U tom periodu najbrojniji su gosti bili iz Srbije (24.760), Hrvatske (9.679) i Slovenije (4.306).