RS u avgustu posjetilo blizu 37 hiljada turista

0
730
U odnosu na juli ove godine broj turista u avgustu je porastao za 18,9 posto

Republiku Srpsku je u avgustu 2021. registrovano 36.930 dolazaka turista (domaćih 18.536 i stranih 18.394), što je u odnosu na juli ove godine više za 18,9%. U avgustu je ostvareno i 92.009 noćenja turista (domaći 54.495, a strani 37.514), što je u odnosu na juli više za 15,3%.
Broj dolazaka turista u avgustu 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine veći je za 26,7%, a broj noćenja veći je za 15,5%.
Najviše turista u avgustu 2021. bilo je iz Srbije (7.222), Hrvatske (1.488) i Slovenije (1.368).
U avgustu 2021. godine Republika Srpska je raspolagala sa 11.177 stalnih ležaja.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, ukupno je u prvih osam mjeseci 2021. registrovano 190.130 dolazaka turista (domaćih 115.371 i stranih 74.759) što je u odnosu na isti period 2020. više za 52,7%.
U tom periodu turisti su ostvarili i 501.881 noćenja (domaći gosti 329.705 a strani 172.176) što je za 38,4% više nego u periodu januar-avgust 2020. godine.