RS: U decembru nije bilo rasta cijena, godišnja inflacija 0,3%

0
765
U augustu 2023. zabilježen rast nivoa cijena cijena hrane i bezalkoholnih pića za 0,6%

Ukupan indeks potrošačkih cijena u Republici Srpskoj u decembru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec ostao je nepromijenjen, dok je u odnosu na decembar 2018. godine u prosjeku viši za 0,3%.
Posmatrano po odjeljcima namjene potrošnje, u decembru u odnosu na novembar 2019. godine, indeks odjeljka Hrana i bezalkoholna pića viši je za 0,7%.
Indeksi odjeljaka Alkoholna pića i duvan, Zdravstvo, Prevoz, Komunikacije, Rekreacija i kultura, Obrazovanje, Restorani i hoteli i Ostala dobra i usluge ostali su nepromijenjeni.
Indeks odjeljka Odjeća i obuća niži je za 3,6%, indeks odjeljka Stanovanje niži je za 0,6%, dok je indeks odjeljka Namještaj i pokućstvo niži za 0,1%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Na godišnjem nivou, najveći rast cijena u decembru 2019. zabilježen je u odjeljku Alkoholna pića i duvan od 5,3% usljed viših cijena u grupi Duvan od 7,6%, zatim u odjeljku Rekreacija i kultura 2,6% zbog viših cijena u grupama Novine i časopisi od 6,5% i Usluge rekreacije i sporta od 5,8%.
Više cijene zabilježene su i u odjeljku Hrana i bezalkoholna pića 1,4% usljed viših cijena u grupama Voće od 14,1% i Meso od 2,9%. Povećanje cijena na godišnjem nivou od 0,8% zabilježeno je i u odjeljku Zdravstvo, a u odjeljcima Stanovanje i Restorani i hoteli povećanje iznosi po 0,7%.
U odjeljku Komunikacije zabilježen je rast od 0,5%, a u odjeljku Ostala dobra i usluge rast od 0,3%.
U odjeljku Obrazovanje cijene su u prosjeku ostale nepromijenjene.
Najveći pad cijena u decembru 2019. zabilježen je u odjeljku Odjeća i obuća 10,6%, zbog sezonskih sniženja konfekcije i obuće tokom godine, zatim u odjeljku Prevoz 0,9%, usljed nižih cijena u grupi Bicikli od 5,8% i Motorna vozila od 4,9%. Niže cijene na godišnjem nivou zabilježene su i u odjeljku Namještaj i pokućstvo od 0,4%.