RS u decembru posjetilo 29 hiljada turista, u cijeloj 2019. oko 400 hiljada

0
854
Rekordan broj dolazaka i noćenja turista u RS u 2022. godini

Republiku Srpsku je u decembru 2019. godine posjetilo ukupno 29.054 turista (14.833 domaćih i 14.221 stranih), što je u odnosu na novembar 2019. godine manje za 0,9%.
U tom periodu turisti su ostvarili i 69.860 noćenja turista (33.519 domaći a 36.341 strani), što je u odnosu na novembar 2019. godine manje za 4,1%.
Broj dolazaka turista u decembru 2019. godine u odnosu na isti mjesec 2018. godine veći je za 3,9%, a broj noćenja veći je za 6,9%.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, najviše turista u decembru 2019. bilo je iz Srbije (4.899), Hrvatske (2.937) i Slovenije (2.282).
U decembru 2019. godine Republika Srpska je raspolagala sa 10.740 stalnih ležaja.
U cijeloj 2019. godini RS je posjetilo ukupno 400.268 turista što je za 4,8% više nego u 2018. godini (stranih turista bilo je 218.867, a 181.401 domaćih), koji su ukupno ostvarili 972.855 noćenja što je za 5% više u odnosu na godinu ranije.
Najviše gostiju u 2019. godini bilo je iz Srbije (64.865), Hrvatske (29.771), Slovenije (22.805) i Turske (12.851).