RS u julu posjetilo 31.047 turista, godišnji rast 90,2 posto

0
824
Najviše stranih turista u RS bilo je iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Turske

Republiku Srpsku je u julu 2021. posjetilo 31.047 turista (16.478 domaćih gostiju i 14.569 stranih), što je u odnosu na juni ove godine više za 4,7%. U istom periodu, turisti su ostvarili 79.791 noćenja (52.294 noćenja domaćih gostiju i 27.497 stranih turista), što je u odnosu na juni 2021. godine više za 6,6%.
Broj dolazaka turista u julu 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine veći je za 90,2%, a broj noćenja veći je za 82,5%.
U julu ove godine od stranih turista bilo je najviše iz Srbije (6.985), Hrvatske (1.084) i Slovenije (1.033), podaci su Zavoda za statistiku RS.
U julu 2021. godine Republika Srpska je raspolagala sa 11.163 stalnih ležaja.