RS u junu posjetilo 42,5 hiljade turista, broj noćenja veći za 2,7%

0
1575
Najviše turista u RS u aprilu bilo je iz Srbije

U Republici Srpskoj je u junu 2019. godine boravilo 42.589 turista (23.690 stranih i 18.899 domaćih gostiju), što je u odnosu na maj ove godine više za 15,7 posto. Broj dolazaka turista u junu 2019. u odnosu na isti mjesec prošle godine veći je za 15,8 posto, a broj noćenja veći je za 10,0%.
U junu ove godine najviše stranih gostiju bilo je iz Srbije (6.712), Hrvatske (2.453) i Turske (2.427).
U junu ove godine turisti su ostvarili i 89.448 noćenja (40.203 strani turisti i 49.245 domaći), što je u odnosu na maj 2019. godine više za 2,7 posto, dok je broj noćenja u poređenju sa junom prošle godine porastao za 10 posto.
U junu 2019. godine Republika Srpska je raspolagala sa 11.104 stalna ležaja.