RS u maju posjetilo 2.359 turista, na godišnjem nivou pad od 93,6%

0
789
Najviše turista u RS u aprilu bilo je iz Srbije

Republiku Srpsku je u maju 2020. godine posjetilo 2.359 turista (domaćih gostiju je bilo 2.218, a stranih 141), što je u odnosu na mjesec ranije više za 235,6%.
Od stranih gostiju najviše je bilo iz Srbije (52), zatim Rusije (25) i Hrvatske (23).
Turisti su u maju ove godine u RS-u ostvarili i 6.754 noćenja (domaći – 6.295, a strani 459), što je u odnosu na april 2020. godine više za 96,9%.
Broj dolazaka turista u maju 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine manji je za 93,6%, a broj noćenja manji je za 92,2%, a na te rezultate uticala je pandemija koronavirusa (Covid-19) i zatvaranje granica i uvođenje drugih epidemioloških mjera.
Prema podacima entitetskog Zavoda za statistiku, u maju 2020. godine Republika Srpska je raspolagala sa 6.079 stalnih ležaja.