RS u novembru posjetilo blizu 26 hiljada turista

0
1100
Rekordan broj dolazaka i noćenja turista u RS u 2022. godini

U Republici Srpskoj je u novembru ove godine ostvareno 25.837 dolazaka turista, što je u odnosu na mjesec ranije (oktobar) manje za 21,7%. Prema podacima zavoda za statistiku RS, u novembru je registrovano 64.066 noćenja (domaćih 31.675, a 32.391 stranih) turista, što je u odnosu na oktobar manje za 21,9%.
Broj dolazaka turista u RS uz novembru ove godine u odnosu na isti mjesec lani veći je za 2,5%, a broj noćenja veći je za 8,3%.
Prema podacima zavoda za statistiku RS, u novembru ove godine bilo je 14.069 domaćih turista, a stranih 11.768.
Najviše stranih turista bilo je iz Srbije (3.757), zatim Hrvatske (2.559), Slovenije (1.539)…
U novembru 2018. godine Republika Srpska je raspolagala sa 10.477 stalnih ležaja.