RS u prva četiri mjeseca posjetila 131 hiljada turista, godišnji pad 2%

0
93
Turisti su u prva četiri mjeseca 2024. ostvarili 347.453 noćenja u RS-u

Bosanskohercegovački entitet, Republiku Srpsku je u prva četiri mjeseca 2024. godine ukupno posjetilo 130.939 turista (stranih 75.996 i domaćih 54.943), što je u odnosu na isti period 2023. godine manje za dva posto.
U tom periodu ostvareno je i 347.453 noćenja turista (strani gosti 219.251, a domaći 128.202 noćenja), što je u odnosu na prva četiri mjesec lani više za 3,2 posto.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, najviše stranih gostiju u periodu januar-april 2024. godine bilo je iz Srbije (29.326), Hrvatske (15.458), Slovenije (8.994) i Turske (3.771 )…