RS u prva dva mjeseca posjetilo 58 hiljada turista, godišnji pad 0,4%

0
108
Najviše stranih gostiju u RS je bilo iz Srbije, Hrvatske i Slovenije

Republiku Srpsku je u prva dva mjeseca 2024. godine posjetilo ukupno 58.307 turista (34.330 stranih i 23.977 domaćih gostiju), što je u odnosu na isti period prošle godine
manje za 0,4 posto.
Turisti su u periodu januar-februar 2024. ostvarili ukupno 165.042 noćenja (strani gosti 111.011, a domaći 54.031) što je u odnosu na isti period 2023. godine više za 3,2 posto a taj procenat pogurali su strani gosti sa rastom od 4,7 posto a domaći sa 0,2 posto.
Najviše stranih turista u prva dva mjeseca 2024. bilo je iz Srbije (12.377), Hrvatske (9.024) i Slovenije (4.048).
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, ovaj bh. entitet je samo u februaru 2024. godine posjetilo 31.664 turista, što je u odnosu na januar ove godine više za 18,8 posto, a u tom periodu ostvareno je i 88.858 noćenja turista što je u odnosu na januar više za 16,6 posto.
Broj dolazaka turista u februaru 2024. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine manji je za 1,2%, a broj noćenja manji je za 0,3%.
U februaru 2024. godine Republika Srpska je raspolagala sa 12.486 stalnih ležaja.