RS prije pandemije Covid-19 posjetilo više od 27 hiljada turista

0
540
Samo u septembru ove godine RS je posjetilo 46 hiljada turista

U Republici Srpskoj je u februaru ove godine (dakle, prije izbijanja pandemije koronavirusa u BiH i regionu) boravilo 27.104 turista (stranih 15.195 i domaćih 11.909), što je u odnosu na mjesec ranije više za 7,2%.
U tom periodu ostvareno je i 86.769 noćenja turista, ili za 12,4% više u odnosu na januar ove godine.
Na godišnjem nivou, broj dolazaka turista u RS u februaru 2020. u odnosu na isti mjesec lani veći je za 5,4%, dok je broj noćenja veći za 12,7%.
U februaru ove godine RS je raspolagala sa 11.178 stalnih ležaja.
Prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske, u prva dva ovogodišnja mjeseca RS je ukupno posjetilo 52.376 turista (30.236 stranih i 22.140 domaćih), što je u odnosu na isti period prošle godine više za 9,7%.
U tom periodu ostvareno je i 163.932 noćenja turista, što je za 14,3% više u odnosu na prva dva mjeseca prošle godine.
U prva dva mjeseca 2020. najviše je bilo turista iz Srbije (10.922), Hrvatske (7.577) i Slovenije (3.150).
U tom periodu strani turisti ostvarili su ukupno 109.567 noćenja, što je za 19% više u odnosu na isti period prošle godine.
Interesantno je da su u prva dva ovogodišnja mjeseca najviše noćenja ostvarili turisti iz Hrvatske (39.844), zatim Srbije (36.403) i Slovenije (9.223).