RS u prvih šest mjeseci posjetilo blizu 227 hiljada turista, godišnji rast 17,1%

Najviše stranih turista u posjeti RS-u bilo je iz Srbije, Hrvatske i Slovenije

0
269
Banjski turizam ima sve veći udio u ukupnoj posjeti turista u RS-u

Republiku Srpsku, manji bosanskohercegovački entitet, posjetilo je u prvih šest mjeseci 2023. godine ukupno 226.713 turista (stranih 129.187 i domaćih 97.526), što je u odnosu na prvo polugodište 2022. više za 17,1%.
U periodu januar-juni 2023. turisti su u RS-u ostvarili 536.484 noćenja (strani turisti 316.049, a domaći gosti 220.435), što je u odnosu na isti period lani više za 13,4%.
Najviše stranih turista u polugodišnjoj posjeti RS-u bilo je iz Srbije (49.757), Hrvatske (18.620) i Slovenije (15.652)…
Samo u junu ove godine, RS je posjetilo 47.119 turista (stranih 26.205 i domaćih 20.914), što je u odnosu na maj ove godine više za 2,4%. U junu je ostvareno 98.393 noćenja turista (strani 48.127 a domaći gosti 50.266), što je u odnosu na maj tekuće godine manje za 0,2%.
Broj dolazaka turista u RS u junu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine veći je za 13,2%, a broj noćenja veći je za 3%.
U junu 2023. godine RS je raspolagala sa 12.458 stalnih ležaja.