Saglasnost Vitezitu za ponovni upis u Registar nakon stečaja

0
524
Privredno društvo PS Vitezit

Federalna vlada dala je saglasnost Privrednom društvu PS Vitezit d.o.o. Vitez (u stečaju), kojem je prethodno izdata dozvola za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme, za ponovni upis u Registar sa izmijenjenim podacima, po osnovu statusne promjene – reorganizacijskog stečaja, s ciljem nastavka registrovane djelatnosti. Saglasnost je data na osnovu zaključka Vlade FBiH od 22.8.2019. godine, za reorganizaciju stečajnog dužnika i uređivanje njegovog pravnog položaja i odnosa prema povjeriocima, a naročito radi održavanja njegovog poslovanja. U obrazloženju ove odluke je navedeno da je Federalna vlada, temeljem odredaba Zakona o stečajnom postupku, Općinskom sudu u Travniku dala saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom PS Vitezit.
Ovaj sud je 14.11.2019. godine donio rješenje o otvaranju stečajnog postupka i o izmjenama podataka od 19.11.2019. godine, kojim je upisana zabilježba stečajnog postupka i imenovanje stečajne upraviteljice koja je Vladi FBiH podnijela zahtjev za nastavak proizvodnje.
Federalna vlada je na sjednici od 27.12.2019. godine donijela Odluku o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve Vlade FBiH u iznosu od 300.000 KM u svrhu finansiranja ponovnog pokretanja proizvodnje u PS Vitezit d.o.o. Vitez (u stečaju).
Obzirom da je PS Vitezit d.o.o. Vitez pravni subjekt kojem je prethodno izdata dozvola za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme, Vlada Federacije ima osnovan interes da, kroz stečajni postupak, bude reorganiziran s ciljem nastavka proizvodnje NVO iz dosadašnje registrovane djelatnosti.