Saglasnost za kredite kompanijama Kismet i TTU Energetik

0
632
Za sufinansiranje dvije firme kreditna potpora od 950 hiljada KM

Vlada Federacije BiH je za dva privredna društva dala prethodne saglasnosti o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu.
Saglasnost je data za kompaniju Kismet Doboj Istok za kredit od 450.273 KM i Tvornicu transportnih uređaja Energetik u iznosu od 500.000 KM.
S ciljem usaglašavanja sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji preduzeća u FBiH, Vlada FBiH je izmijenila odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava Zrak Sarajevo, Aluminija Mostar, Binas Bugojno, BNT-Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, Konfekcija Borac Travnik i Tehnički remontni zavod Hadžići, te kao rok za završetak konsolidacije odredila 31.12.2021. godine.