Samira Demirović novi v.d. direktor Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću

0
448
Novalić zatražio od predsjedavajućeg Doma naroda vanredno zasjedanje radi razamatranja ovog zakona

U skladu sa rješenjem Vlade Federacije BiH o privremenom postavljenju, nakon odlaska Raske Bračković – Denjalić u penziju, od danas dužnost v.d. direktora Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću obavlja dr.sci. Samira Demirović.
Ona je izrazila uvjerenje da će se u cilju objektivnog i pravovremenog informiranja javnosti saradnja s medijima nastaviti i zasnivati na profesionalnom odnosu uz spremnost za njeno unaprijeđenje.
Samira Demirović je diplomirala žurnalistiku i magistrirala komunikologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, a na Univerzitetu u Tuzli stekla naučno zvanje doktora društvenih nauka iz područja žurnalistike.
Nakon višegodišnjeg rada u medijima, od reportera, novinara, voditelja do urednika u informativnom programu radija i televizije, od 2008. godine bila je zaposlena u federalnom ministarstvu na poziciji šefa Kabineta ministra. U akademskoj zajednici je angažovana kao docent na katedri komunikologije javnog univerziteta.