Samsung Electronics najavljuje novu strategiju zaštite okoline

Kompanija Samsung pridružuje se inicijativi RE100 za postizanje nulte 'neto' emisije do 2050. godine, uz ulaganje i razvijanje inovativnih tehnologija kao i energetski i resursno efikasnih proizvoda za osnaživanje potrošača za održivi život

0
494
Jong-Hee Han: Klimatska kriza je jedan od najvećih izazova našeg doba

Samsung Electronics Co., Ltd. najavio je svoju novu ekološku strategiju, sveobuhvatnu inicijativu da se pridruži globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena. To uključuje obaveze za postizanje nulte neto emisije ugljika u cijelojkompaniji i planove za korištenje više obnovljive energije, kao i za ulaganje i istraživanje novih tehnologija za razvoj energetski efikasnijih proizvoda, povećanje cirkularnosti potrošene vode i razvoj tehnologije za hvatanje ugljika.
U srži novih napora je postizanje neto nulte emisije ugljika (Scope1 i Scope2) za sve operacije u Device eXperience (DX) sektoru do 2030. te u svim globalnim operacijama, uključujući Device Solutions (DS) odjeljenja do 2050. DX sektor obuhvata kompanije koje se bave potrošačkom elektronikom, uključujući MobileeXperience, VisualDisplay, Digital Appliances, Networks i Health & MedicalEquipment, dok sektorDS uključuje Memory, SystemLSI i Foundry segmente poslovanja.
Kompanija Samsung Electronics također se pridružila RE100, globalnoj inicijativi posvećenoj 100 posto obnovljivoj energiji. Kao dio ove obaveze, kompanija planira da uskladi potrebe za električnom energijom na svim međunarodnim tržištima na kojima posluje, izvan Koreje, s obnovljivom energijom u roku od pet godina.
“Klimatska kriza je jedan od najvećih izazova našeg doba. Posljedice nedjelovanja su nesagledive i zato je neophodan doprinos svih nas, uključujući kompanije i vlade“, izjavio je Jong-Hee Han, potpredsjednik i glavni izvršni direktor kompanije Samsung Electronics.
Ekološke obaveze također podrazumijevaju napore na nivou cijele kompanije da se unaprijedi cirkularnost resursa tokom cijelog radnog vijeka proizvoda, od sirovina do reciklaže i odlaganja. Plan također uključuje ulaganja u nove tehnologije za smanjenje emisija procesnih gasova, kao i za smanjenje upotrebe struje u proizvodima široke potrošnje. Kompanija također planira da se bavi tehnologijama hvatanja i korištenja ugljika, kao i rješavanjem pitanja štetnih čestica koje se prenose vazduhom.
Svjestan potrebe za inovativnim pristupima ekološkoj održivosti, Samsung Electronics će uložiti preko 5 milijardi eura u svoje ekološke inicijative do 2030. godine, uključujući smanjenje procesnih gasova, očuvanje vode, širenje sakupljanja elektronskog otpada i smanjenje zagađujućih materija. Ovaj iznos investicije obuhvata troškove vezane za širenje upotrebe obnovljive energije.