Sanacija tunela Crnaja počinje 15. septembra, završetak radova krajem maja 2021.

0
625
Ceste FBiH: Sutra počinju pripremni radovi na rekonstrukciji tunela Crnaja

Federalna vlada je danas prihvatila informaciju o aktivnostima na rješavanju problematike tunela Crnaja, na magistralnoj cesti M-17, dionica Jablanica – Konjic, te dala suglasnost za njegovu sanaciju po već potpisanom ugovoru s izvođačem radova JV HP lnvesting d.o.o. Mostar & EuroAsfalt d.o.o. Sarajevo.
Također, saglasnost je dala i za početak radova 15.9.2020. godine sukladno ugovornoj dinamici, s rokom završetka od 16 mjeseci. Izvođenje radova treba planirati u razdoblju od 15.9.2020. do 30.5.2021. godine. Ovisno od gustini prometa u razdoblju turističke sezone 2021. godine, po potrebi, treba prekinuti i stvoriti uvjete za neometano odvijanje prometa u oba smjera, a radove nastaviti nakon okončanja turističke sezone. Sredstva za saniranje tunela osigurana su iz kredita Svjetske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicijske banka namijenjenog za Program modernizacije magistralnih cesta Federacije BiH.
Vlada je zadužila Zadužuju JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i izvođača radova na obavezno poštivanje mjera sigurnosti sa što manjim čekanjem sudionika u prometu, uz prilagodbu dinamike radova u vrijeme većeg prometa, te da u periodu dok traju radovi sudionici u prometa budu pravovremeno informirani o korištenju alternativnih putnih pravaca.