Sanja Primorac Brkić novi je član Uprave Sberbank BH

0
465
Sanja Primorac Brkić specijalista je za informacione tehnologije

Sanja Primorac Brkić novi je član Uprave Sberbank BH i nadležna je za IT, Sigurnost, Operacije, Organizaciju i upravljanje projektima i procesima. Ona je bankarski ekspert sa preko 20 godina radnog iskustva, specijalizovana za informacione tehnologije, a iza sebe ima brojne uspješne projekte koji idu u korak sa posljednjim trendovima savremenog bankarstva.
Nova članica Uprave u Sberbank BH dolazi sa pozicije direktora Informatike UniCredit banke, na kojoj je bila osam godina i zajedno sa svojim timom iznijela brojne projekte te implementirala nove tehnologije i procese automatizacije doprinoseći pri tome snažnoj tržišnoj reputaciji. Prije UniCredit banke je bila 15 godina na rukovodećim pozicijama u Hypo-Alpe-Adria banci, gdje je pored rukovođenja sektorom informatike, u pojedinim periodima, bila nadležna za razvoj kartičnog poslovanja, digitalnih kanala, opće poslove, operativnu podršku, organizaciju. Vodila je sve projekte implementacija glavnih bankarskih aplikacija.
“Zajedno sa timom radit ću na dodatnom unapređenju ICT infrastrukture, razvoju novih aplikativnih rješenja, optimizaciji procesa kao i podizanju nivoa IT sigurnosti“, ističe Primorac Brkić, te dodaje da zadovoljavanje potreba klijenata i dalje ostaje glavni prioritet.
“Ovim imenovanje Sberbank BH jasno pokazuje svoje poslovno određenje“, kaže predsjednik Uprave Sberbank BH Jasmin Spahić.
Sanja Primorac Brkić je stekla zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike, odsjek informatike, na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, nakon čega u Zagrebu završava postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu iz oblasti poslovne ekonomije, čime stiče zvanje magistra društvenih nauka.
Ovom promjenom Uprava Sberbank BH sada broji četiri člana.