Saradnja Agencija za bankarstvo FBiH i RS sa Centralnom bankom Rusije

0
794
Agencije za bankarstvo RS i FBiH potpisale Memorandum o razumijevanju sa Centralnom bankom Rusije

Agencija za bankarstvo Republike Srpske i Agencija za bankarstvo Federacije BiH potpisale su u danas Memorandum o razumijevanju sa Centralnom bankom Ruske Federacije.
Memorandum su potpisali direktor Rade Rastoka, u ime Agencije za bankarstvo RS, Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH i Dmitry Tulin prvi viceguverner Centralne banke Federacije Rusije.
Cilj Memoranduma je uspostavljanje efikasnije saradnje i mehanizma razmjene informacija između bh. entitetskih agencija za bankarstvo i Centralne banke Rusije, u obimu dozvoljenom zakonom, a koje su potrebne za sprovođenje nadležnosti institucija potpisnica. Potpisivanje Memoranduma doprinosi jačanju pouzdanosti i stabilnosti bankarskih sektora u zemljama potpisnicama, te promovisanju integriteta, stabilnosti i efikasnosti nadziranih banaka.
Ovim Memorandumom takođe se ispunjavaju preporuke izdate od strane Bazelskog Komiteta, a vezano za principe konsolidovanog i sveobuhvatnog nadzora i saradnju između institucija nadležnih za nadzor banaka, kao i Međunarodni standardi sprečavanja pranja novca i finansiranja i širenja terorističkih aktivnosti (FATF preporuke), saopšteno je iz iz Agencije za bankarstvo RS.