BH-Gas i INA dogovorili buduću saradnju u vezi isporuke plina BiH iz Hrvatske

0
1254
Memorandum potpisali Tvrtko Perković i Jasmin Salkić

Kompanije BH-Gas i INA danas su u Sarajevu potpisale Memorandum o razumijevanju kojim se stvaraju preduslovi za isporuku prirodnog gasa iz transportnog sistema Republike Hrvatske u transportni sistem Bosne i Hercegovine.
Budući partnerski odnos podrazumijevao bi da BH-Gas preuzima isporuke prirodnog gasa INA-e nakon što se povežu transportni sistema dviju država.
BH-Gas u tu svrhu planira izgradnju interkonekcija s gasnim sistemom Hrvatske na tri mjesta. Na sjeveru BiH bi se gasni sistema dviju zemalja povezali gasovodom Slobodnica-Brod-Zenica, na jugu gasovodom Zagvozd-Posušje-Novi Travnik s priključkom za Mostar, a na zapadu gasovodom Tržac-Bosanska Krupa s priključkom za Bihać.
Iz BH-Gasa navode da će se istovremeno (neovisno od buduće povezanosti gasnih sistema dvije zemlje) istražiti mogućnost isporuke gasa i preko postojećih transportnih sistema susjednih zemalja.
“Strategija razvoja gasnog sektora BiH je zasnovana na razvijanju novih interkonekcija s gasnim sistemom Republike Hrvatske što za cilj ima integraciju BiH u regionalno i evropsko tržište energijom”, kazao je direktor BH-Gasa Jasmin Salkić, naglašavajući da danas potpisani Memorandum predviđa stvaranje dugoročnih partnerskih odnosa.
INA je iskazala spremnost dostaviti BH-Gasu procjenu prodajne cijene prirodnog gasa u BiH kako bi se izradili elaborati o isplativosti potrebni za kreditiranje projekata od strane međunarodnih finansijskih institucija.
“Naša uspostava partnerskih odnosa s BH-Gasom na razvoju gasnog sistema BiH značajno će doprinijeti i sigurnosti opskrbe zemlje prirodnim gasom. Također, ovi projekti prate energetske odredbe EU i značajno doprinose stvaranju integriranih gasnih sistema s državama u regiji”, rekao je Tvrtko Perković, operativni direktor INA-e za istraživanje i proizvodnju nafte i plina.