Saradnja Ekonomskog fakulteta i Philip Morris BH: Približiti akademsko znanje i realni sektor

0
850
Sporazum potpisali dekanica EFSA Jasmina Selimović, direktorica HR za JE PMI Milica Jović i direktor PM za BiH Srđan Lazović

U Sarajevu je danas potpisan Sporazum o saradnji između Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Philip Morris BH, najveće multinacionalne kompanije na svijetu u svojoj oblasti, koji će doprinijeti razmjeni znanja i iskustava, ali i zajedničkom učešću u društveno korisnim projektima.
Saradnja, koja je planirana na nekoliko polja: program stažiranja, gostujuća predavanja, treninzi, istraživački, diplomski i postdiplomski radovi, te društveno odgovorno poslovanje, ima za cilj sprovođenje edukativnih aktivnosti koje imaju teorijsku, praktičnu i razvojnu dimenziju.
”Danas naše partnerstvo podižemo na viši nivo, jer je intenzivna saradnja između biznisa i nauke ključ budućeg razvoja. Kompanija Philip Morris već godinama unazad pridaje ogroman značaj nauci, što je dovelo do toga da iz tradicionalne duhanske kompanije prerastemo u modernog proizvođača alternativnih proizvoda koji su bolje rješenje za pušače. I kao što su nam sa jedne strane potrebni hemičari, biolozi, farmaceuti ili ljekari, kako bismo razvili inovativne proizvode poput IQOS-a, tako sa druge strane želimo da radimo sa mladim ekonomistima i menadžerima koji znaju današnje tržište, ali će učestvovati i u kreiranju budućih tržišnih kretanja“, izjavio je Srđan Lazović, generalni direktor PMBH.
On je dodao da je ova saradnja zapravo počela pre dvije godine kada je kompanija Philip Morris organizirala predavanje Arthura Laffera, svjetski poznatog ekonomiste i tvorca Lafferove krivulje.
Ekonomski fakultet u Sarajevu je poznat kao institucija koja rado sarađuje sa realnim sektorom, još odavno prepoznajući da samo u saradnji akademije sa poslovnim svijetom leži ključ uspjeha i konačna potvrda znanja koja studenti, ali i naučnici usvajaju na fakultetu.
”Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu svojim studentima nastoji pružiti najbolje moguće uslove za sticanje znanja, kako teoretskih, tako i praktičnih. Do sada smo potpisali i realizirali saradnje sa brojnim institucijama iz privrede, samo kako bi naši studenti imali priliku dobiti širu sliku o tome kako ono što nauče u teoriji tokom studiranja zapravo funkcioniše vani, u tzv realnom sektoru. Philip Morris je ugledna, društveno odgovorna kompanija, koja saradnjom sa našim fakultetom želi organizirati različite projekte za trenutne studente, a buduće ekonomiste ove zemlje“, izjavila je prof. dr. Jasmina Selimović, dekanica Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.
Korist od ove saradnje se ne odnosi samo na Philip Morris, koji će imati veći pristup naučnim talentima i Ekonomski fakultet, koji će dobiti pristup novim partnerima u istraživanju, već i na društvo u cjelini, pri čemu su dalji razvoj znanja i povećana mogućnost zaposlenja naročito relevantni.