Saradnja LANACO i SBB Solutions: Nova softverska rješenja za poslovne korisnike – EcoOne

0
2135
Dragan Ninić i Srđan Tomašević: Uspješan početak saradnje

Kompanija LANACO započela je saradnju sa SBB Solutions regionalnom platformom kompanije SBB za pružanje inovativnih softverskih rješenja poslovnim korisnicima.
Ovom saradnjom LANACO upotpunjuje postojeću ponudu malim i srednjim preduzećima nastavljajući da obezbjeđuje tehnologiju i softverska rješenja posljednje generacije sa ciljem unapređenja njihovog poslovanja, ali i povećanja ukupne konkurentnost ovog segmenta privrede. Na ovaj način, kroz partnerstvo sa kompanijom SBB, kreiraju se realne pretpostavke da preduzeća u regionalnim okvirima na kvalitetniji način prihvate brojne benefite procesa digitalne transformacije koja danas oblikuje globalni biznis.
Zahvaljujući uspostavljenoj saradnji LANACO će biti u mogućnosti da biznis korisnicima van BiH, ponudi ERP rješenje koje će biti distribuirano u modelu SaaS (Software as a Service – softver kao usluga) iz SBB Data centra u Beogradu. Ovaj autentični ‘cloud’ proizvod predstavlja jedinstvenu šansu malim i srednjim preduzećima da uz minimalna ulaganja dođu u posjed izuzetno kompleksnog softverskog rješenja koji objedinjuje poslovanje, optimizuje procese i obezbjeđuje donošenje poslovnih odluka na bazi realnih biznis parametara. Ovo rješenje će se na tržištu naći pod brendom EcoOne.
“Izuzetno nam je zadovoljstvo da smo na regionalnom tržištu prisutni i kroz saradanju sa kompanijom SBB i vjerujemo da će ona u kratkom roku doprinijeti kvalitetnoj informatičkoj podršci poslovanju preduzeća iz ovog segmenta privrede. Tržištu ćemo ponuditi dva različita EcoOne paketa koji će targetirati različite profile malih i srednjih preduzeća. Naš zajednički cilj je da iz naše saradnje u budućnosti kreiramo set ERP rješenja različitih formata koja će se kvalitetno mapirati na različite potrebe preduzeća u našem regionu“, rekao je Dragan Ninić, direktor sektora sa razvoj poslovanja kompanije LANACO.
“Saradnjom sa Lanacom malim i srednjim preduzećima omogućavamo lakše usvajanje novih trendova koje digitalizacija sa sobom donosi u svet biznisa i samim tim damo im priliku da svoje poslovanje unaprede i podignu na viši nivo. Na ovaj način preduzećima olakšavamo analizu poslovanja, planiranje i donošenje odluka“, izjavio je Srđan Tomašević, direktor kompanije SBB Solutions.