Saradnja PTT Turske i BH Pošte na uspostavi e-Commerce tržišta

0
1475
Predstavnici poštanskih uprava BH Pošte i PTT Turske Mirsad Mujić i Kenan Bozgeyik potpisali Protokol o saradnji

U okviru međunarodne konferencije e-trgovini u Turskoj, na kojoj pored domaćina (Ministarstvo prometa i veza i PTT Republike Turske) učestvuju i lideri poštanskih operatera iz svijeta te Svjetskog poštanskog saveza (UPU), organiziran je i bilateralni sastanak generalnih direktora BH Pošte i PTT Turske – Mirsada Mujića i Kenana Bozgeyika. Oni su danas potpisali Protokol o saradnji kojim se definiraju smjernice dalje poslovne saradnje, a najbitniji dio odnosi se na uspostavljanje e-prodaje (eCommerce).
Turska PTT je pokrenula eCommerce još 2012. godine, a glavni pokretač je bila mogućnost većeg iskorištenja ove usluge u zemlji koja ima gotovo 80 miliona stanovnika. Glavni cilj je bio da se, putem e-prodaje, da snažniji zamah tržištu, a primarno malim i srednjim proizvođačima sa jedne te kupcima sa druge strane. Cijeli eCommerce je u vlasništvu PTT Turske, koja pruža kompletnu logističku podršku. Trenutno se na e-tržištu PTT Turske nudi preko 2,5 miliona proizvoda, u preko 600 različitih kategorija.
Sukladno Protokolu potpisanom sa BH Poštom, PTT Turske se obavezuje pružiti svoju ekspertizu i pomoći uspostavljanje eCommerce tržišta, koje bi bilo u vlasništvu BH Pošte, a pokrivalo bi teritoriju Bosne i Hercegovine. Saradnjom i uspostavljanjem ove usluge, bila bi omogućena razmjena proizvoda između dva eCommerce tržišta i šire. Ovo je pogotovo značajno za bh. proizvođače, koji će sa svojim artiklima vrlo jednostavno moći ući na znatno veće tursko tržište i biti konkurentni. Saradnjom se PTT Turske obavezuje i na pružanje logističke podrške između dva poštanska opratera u domenu eCommerce, kao i unaprjeđenje saradnje u domenima od obostranog interesa, a posebno kroz razmjenu znanja i ekspertiza.
Informatička tehnologija je oblast koja se najbrže razvija te je, kao takva, u prethodnom desetljeću, uveliko potisnula tradicionalne poštanske usluge. Uprave poštanskih operatera u svijetu, koje imaju jasnu viziju poslovanja, na vrijeme su prepoznale ovaj trend i povukle poteze u skladu s tim. Međunarodna konferencija o e-trgovini na najvišem je nivou ponudila iskustva, ideje i projekte kako da poštanski operateri ostanu ukorak s informatičkom erom i kako da tehnologija ne bude kočnica nego podstrek.