Saradnja Raiffeisen i Razvojne banke FBiH: Finansijska podrška privrednicima u korona-krizi

Raiffeisen banka će kroz ovu saradnju biti u mogućnosti da pravnim licima sa sjedištem u FBiH obezbijedi finansiranje u maksimalnom iznosu do 5 miliona KM

0
798
Semir Fejzić, Karlheinz Dobnigg i Mirha Krivdić, direktorica Corporate prodaje i mreže Raiffeisen banke

Raiffeisen banka i Razvojna banka Federacije BiH zaključili su ugovor o poslovnoj saradnji u cilju podrške privrednicima u situaciji uzrokovanoj pandemijom koronavirusa.
“Obzirom da je trenutno stanje uzrokovalo brojne poteškoće, našim klijentima koji su pogođeni vanrednim okolnostima, na različite načine, nastojimo olakšati finansijski pritisak s kojim se suočavaju. Stoga nas raduje što potpisivanjem ovog ugovora s Razvojnom bankom Federacije BiH imamo mogućnost da klijentima, pojednostavimo pristup finansijskim sredstvima, te da uz povoljnije uslove kreditiranja podržimo njihovo poslovanje. Banka na ovaj način ima na raspolaganju garancije za pokriće 50% glavnice kredita klijenata, koji ispunjavaju određene uslove propisane kreditno-garantnim programima, a za finansiranje tekuće likvidnosti, obrtnih sredstava, završetka započetih investicija, te investicija manjeg obima“, izjavio je Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen banke.
Garancijski fond je instrument pomoći Vlade FBiH, a Razvojna banka FBiH, u ime i za račun Federacije BiH, upravlja Fondom, provodi postupak izdavanja garancija Fonda te obavlja druge poslove vezane za funkcionisanje Fonda. Garancije ovog Fonda su namijenjene jačanju kreditnog potencijala poduzetnika s ciljem ublažavanja negativnih efekata uzrokovanih pandemijom Covid-19 na privredu FBiH, te stvaranja uslova za održivi rast privrede i zapošljavanje.
“Zaključivanjem ugovora o poslovnoj saradnji sa Raiffeisen bankom, kao jednom od najznačajnijih komercijalnih banaka, uspostavljeni su uslovi za aktiviranje Garancijskog fonda kao drugog instrumenta pomoći Vlade FBiH privrednicima i obrtnicima, pored Stabilazacijskog fonda koji je u prethodnom periodu aktiviran. Ukupna finansijska korist garancije Garancijskog fonda prenosi se na korisnika kredita u obliku smanjenja kamatne stope i/ili smanjenja kolaterala koji zahtijeva odobreni kredit. Incijalna sredstva Garancijskog fonda iznose 80 miliona KM, a u narednom periodu, odnosno već početkom oktobra 2020. godine, bit će uvećana za dodatnih 20 miliona. Garancijski potencijal je petorostruko veći, što dodatno potvrđuje važnost i dugoročnost ovog instrumenta pomoći privrednicima i obrtnicima od strane Vlade FBiH, koji se realizuje putem Razvojne banke FBiH“, izjavio je Semir Fejzić, v.d. predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH.
Raiffeisen banka će kroz ovu saradnju biti u mogućnosti da pravnim licima sa sjedištem u Federaciji BiH, a koji ispunjavaju potrebne uslove, obezbijedi finansiranje u maksimalnom iznosu do 5 miliona KM. Naime, ukupan iznos garantovanih obaveza Fonda prema jednom poduzetniku ili grupi povezanih poduzetnika ne može biti veći od 5 miliona KM, dok garancija Fonda za pojedinačni kredit iznosi 50% glavnice kredita, ali ne više od 3 miliona KM.