Saradnja Univerziteta Tuzla i Komore: LJUT od 29.5. do 1.7.2023.

Centralna tema Ljetnog Univerziteta Tuzla biće obrazovanje za održivi razvoj

0
272
Predstavnici Univerziteta u Tuzli i Komore potpisali su Sporazum o saradnji u narednih pet godina

U Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla najavljena je manifestacija ’28. ljetni Univerzitet Tuzla’. Univerzitet u Tuzli kao organizator i Kantonalna privredne komora Tuzla kao suorganizator predstavili su značaj ove manifestacije za studente i privredu. Najavili su zajedničko djelovanje na stvaranju što boljih uslova za otvaranje novih radnih mjesta, razvoj privrede, osposobljavanje budućih radnika, sadašnjih studenata.
Kako je najavljeno na pres-konferenciji u Komori, ‘LJUT 2023 – 28. ljetni Univerzitet Tuzla’, biće održan u periodu od 29.5. do 1.7.2023. godine u organizaciji Univerziteta Tuzla. Centralna tema ‘Ljetnog Univerziteta’ je Obrazovanje za održivi razvoj.
“Pored aktivnosti na umrežavanju privrede i studenata, želimo zajednički raditi sa privrednicima i na regulisanju zakonodavnih odredbi. Želimo da studentska praksa bude zakonski uređena, da riješimo pitanje volontiranje i radimo na izmjenama zakona, što bi u konačnici studente usmjerilo da postanu uspješni zaposleni mladi ljudi”, rekla je Vesna Bratovčić prorektor za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu na Univerzitetu u Tuzli.
Manifestacija ‘LJUT 2023’ počinje ‘Prvom sedmicom karijere’ koja će biti održana od 29. do 31.5.2023. godine. Predviđene su brojne radionice, paneli i drugi sadržaji u cilju osiguravanja direktnog kontakta između privrednih subjekata, srednjoškolaca, studenata i akademske zajednice u cjelini. Prva sedmica karijere će biti i mjesto otvorene diskusije o zakonodavnim rješenjima za promovisanje i unaprjeđenje pitanja vezanih za stručnu praksu, volontiranje, te usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada.
Ova manifestacija dešava se prvi puta na Univerzitetu u Tuzli, a biće realizovana u partnerstvu sa Kantonalnom privrednom komorom Tuzla i privrednim subjektima Tuzlanskog kantona.
“Privrednici okupljeni u komorska granska udruženja su iskazali interes da budu dio ovog projekta. Riječ je o interesu privrede, stvaranju mogućnosti da prepoznaju kadar koji će nositi razvoj privrede u narednom periodu”, izjavio je Nedret Kikanović, predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla.
Kao znak spremnosti na zajedničko djelovanje, koordinirane aktivnosti i nastavak dugogodišnje saradnje, predstavnici Univerziteta u Tuzli i Kantonalne privredne komore Tuzla potpisali su Sporazum o saradnji u narednih pet godina.