Sarajevo: Bazen na Dobrinji uskoro prima prve kupače

0
682
Završeni radovi na bazenu na Dobrinji u Sarajevu

Radovi na izgradnji bazena na Dobrinji u Sarajevu privode se kraju, a tu tvrdnju potkrijepio je načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić objavivši nove fotografije bazena na Dobrinji.
Efendić je naveo da će prvi hemijski i bakteriološki nalazi vode biti gotovi u subotu od čega zavisi početak korištenja vanjskog bazena.
Dodao je da se u prvih mjesec dana (septembar) probnog rada korištenje bazena neće naplaćivati, dok će do početka naredne sezone kupanja biti formiran cjenovnik koji će biti prilagođen najširim slojevima stanovništva.

Nakon izgradnje kotlovnice voda u samom bazenu moći će da se dogrijava

Dio radova unutar samog objekta biće nastavljen i nakon otvaranja vanjskog bazena, a odnose se prije svega na izgradnju kotlovnice te nabavku i ugradnju sportske i druge opreme koja nije bila predmetom dosadašnjih nabavki.
“Nakon izgradnje kotlovnice voda u samom bazenu moći će da se dogrijava, što će obzirom na relativno kratko trajanje ljeta u Sarajevu, sezonu korištenja bazena na otvorenom produžiti za nekoliko mjeseci”, kazao je Efendić.
Do sada je u izgradnju bazena Dobrinja uloženo 7,6 miliona KM od čega je Općina Novi Grad Sarajevo kroz svoje budžete osigurala 6 miliona KM, a Kanton Sarajevo 1,6 miliona KM.
Povodom komentara da izgradnja bazena traje dugo, Efendić je kazao da se radi o skupom i kompleksnom objektu koji su gradili u skladu sa mogućnostima budžeta, bez kreditnog zaduživanja, vodeći računa da njegova izgradnja ne ugrozi realizaciju brojnih drugih projekata koji se finansiraju iz općinskog budžeta.