Sarajevo domaćin prve regionalne konferencija bankarskih supervizora

Regionalnom saradnjom moguće je realno sagledati rizike poslovanja banaka u zemljama Jugoistočne Evrope, te blagovremeno reagirati na moguće krizne situacije

0
1335
Na konferenciji učestvuju eminentni stručnjaci iz bankarskog sektora i oblasti finansija

U organizaciji Agencije za bankarstvo Federacije BiH, danas je u Sarajevu počela dvodnevna regionalna konferencija bankarskih supervizora pod nazivom ‘Nadzorni proces i organizacija’.
Na konferenciji učestvuju eminentni stručnjaci iz bankarskog sektora i oblasti finansija, te rukovodioci bankarskih supervizorskih institucija u regionu, koji će kroz prezentacije i diskusije dati pregled sadašnjeg stanja u finansijskom sektoru u zemljama Jugoistočne Evrope, sagledati načine jačanja bankarskog sektora, ali i predstaviti novi pristup u procesu licenciranja banaka, te govoriti o procesu supervizije banaka i njegovom značaju.
Konferenciju je otvorio direktor Agencije za bankarstvo FBiH Jasmin Mahmuzić. U uvodnom obraćanju je istaknuo kako je cilj konferencije razmjena iskustava i mišljenja, te snažniji zajednički nastup kod važnih pitanja za sve zemlje regiona. Samo regionalnom saradnjom moguće je realno i precizno sagledati rizike poslovanja banaka u zemljama Jugoistočne Evrope, te blagovremeno reagirati na moguće krizne situacije.
Svoja iskustva sa kolegama iz regiona podijelit će i rukovodilac Odjela za licenciranje FBA Jasmina Rajić. Prisutnima će se obratiti i predstavnici akademske zajednice, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Kemal Kozarić, te profesorica EFSA prof.dr. Meliha Bašić. Među govornicima su i predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u našoj zemlji David Rozumek, te konsultant Svjetske banke Ismail Ahmad.
Osim toga će učesnici, koji dolaze iz osam država (BiH, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Kosovo), moći ravnopravno učestvovati u diskusijama, te govoriti o praksama u oblasti bankarstva i finansija u matičnoj zemlji.
Agencija za bankarstvo Federacije BiH će, kao domaćin prve regionalne konferencije bankarskih supervizora, nastojati da se ovakvi susreti nastave dešavati i u budućnosti, barem dva puta godišnje.