Sarajevo osiguranje: Neto dobit u 2020. pala 3%, na 560 hiljada KM

0
510
Zaračunata premija Sarajevo osiguranja u prvom polugodištu 2021. iznosila je oko 34 miliona KM

Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, u kojem Federacija BiH ima 45,5 posto vlasničkog udjela, ostvarilo je u 2020. godini neto dobit od 559 hiljade KM i za tri posto je manja u odnosu na 2019. godinu kada je dobit iznosila 576,3 hiljade KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Zaračunata bruto premija Sarajevo osiguranja na kraju 2020. iznosila je oko 66,47 miliona KM i za 1,1 milion ili za 1,6 posto je manja u odnosu na 67,54 miliona KM iz prethodne godine. Na te lošije rezultate uticala je korona kriza usljed pada ekonomskih aktivnosti, lockodown-a i smanjenje potražnje za osiguranjima.
Ipak, finansijski pokazatelji Sarajevo osiguranja pokazuju da su zarađene (prihodovane) premije u 2020. porasle za 2,19 miliona KM (+4%), na 56,50 miliona sa 54,31 milion KM iz 2019. godine.
Sarajevo osiguranje je na kraju 2020. po ostvarenoj premiji bilo na drugom mjestu na tržištu BiH sa 8,6 posto udjela.
Aktiva Sarajevo osiguranja na kraju 2020. iznosila je oko 126,20 miliona KM i za 3,9 miliona KM (+3,2%) je porasla sa 122,30 miliona KM iz 2019. godine.
Ukupan kapital ovog osiguravatelja je na kraju 2020. iznosio oko 32,69 miliona KM i veći je za 559 hiljada KM (+1,7%) u odnosu na 32,13 miliona KM iz prethodne godine.