Sarajevo: Za izgradnju dionice Bare – tunel Kobilja Glava – Hotonj kredit EBRD-a od 35 miliona eura

0
1557
Projekt izgradnje tunela Bare – Kobilja glava – Hotonj u Sarajevu

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju ‘Projekta izgradnje gradske saobraćajnice I transverzala dionica II (Bare – tunel Kobilja Glava – Hotonj)’ u iznosu od 35 miliona eura i prihvatila informaciju o ovom kreditu kao osnovu za vođenje pregovora.
Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om s kojim će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja, a krajnji dužnik je Kanton Sarajevo.