Sarajevska berza lansira novi index SASX-FN

0
1988
Promet pogurale dionice Unis Ginexa i BH Telecoma

Sarajevska berza – burza (SASE) u ponedjeljak 21. avgusta 2017. počinje sa kalkulacijom i objavom svog novog indeksa – SASX-Fundamentals (skraćeno: SASX-FN), koji je ujedno peti index na SASE.
Za razliku od ostalih SASE index-a, koji prate kretanje cijena na tržištu, SASX-FN je prvi indeks na SASE gdje se uticaj i težina pojedinog emitenta na ukupno kretanje indeksa ne određuje tržišnom vrijednošću te kompanije, nego određenim pokazateljima iz finansijskih izvještaja emitenata (fundamentalnim pokazateljima).
U sastavu SASX-FN nalazi se prvih 15 kompanija sa tržišta Sarajevske berze mjerenih po ostvarenoj dobiti od poslovnih aktivnosti, shodno posljednjem godišnjem finansijskom izvještaju. Pri tome su izuzete dionice investicionih fondova, banaka, osiguravajućih društava, emitenata u stečaju kao i emitenata čije sjedište nije u Federaciji BiH.
Detalji o indeksu su dostupni u Metodologiji indeksa SASX-FN, na web-stranici www.sase.ba.
Prvobitni sastav indeksa SASX-FN sa odgovarajućim učešćem pojedinačnih emitenata možete vidjeti ovdje