Sarajevski kanton u FBiH prednjači po visini plate i broju zaposlenih

0
1325
Isplata finansijske pomoći će se realizovati najkasnije u januaru 2022. godine

U Federaciji BiH je u 2019. godini ukupno bilo 531.483 zaposlenih (žena: 222.516), a nezaposlenih 307.864, od toga 179.336 žena.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, neto plate zaposlenih u 2019. iznosile su 928 KM, a bruto plate 1.427 KM.
Najviše zaposlenih u FBiH prošle godine bilo je u Sarajevskom kantonu 152.394 (žena: 69.644), dok je u ovom kantonu bilo 58.746 nezaposlenih (žena: 36.879), što je poslije Tuzlanskog kantona najviše u Federaciji BiH. Inače, u Kantonu Sarajevo bile su i najviše prosječne neto plate u iznosu od 1.153 KM, odnosno 1.794 KM u bruto iznosu.
U FBiH je Tuzlanski kanton drugi po broju zaposlenih – 99.067 (žena: 37.119), ali je zato prvi po broju nezaposlenih, čak 73.965 (žena: 45.209). Prosječna neto plata u ovom kantonu lani je iznosila 824 KM, a bruto 1.260 KM.
Zeničko-dobojski kanton je treći po broju zaposlenih – 84.169 (žena: 33.600), dok je u 2019. bilo 54.307 nezaposlenih. Prosječna neto plata u ZDK lani je iznosila 793 KM, a bruto 1.210 KM.
Hercegovačko-neretvanski kanton lani je imao 55.213 zaposlenih (žena: 25.422) i 29.755 nezaposlenih (žena: 16.105). Prosječna neto plata u HNK prošle godine iznosila je 1.011 KM, a bruto plata 1.561 KM.
Srednjobosanski kanton lani je imao 51.583 zaposlenih (žena: 21.153) i 32.775 nezaposlenih (žena: 17.118). Prosječne neto plate u SBK iznosile su 759 KM, a bruto plate 1.146 KM.
Unsko-sanski kanton je prošle godine imao ukupno 38.220 zaposlenih (žena: 16.351), a nezaposlenih 34.098 (žena: 18.895). Prosječne neto plate u USK lani su iznosile 872 KM, a bruto 1.338 KM.
U Zapadnohercegovačkom kantonu prošle godine bilo je 20.020 zaposlenih (žena: 8.176) i 10.517 nezaposlenih (žena: 5.872). Prosječne neto plate iznosile su 861 KM, a bruto 1.319 KM.
Kanton 10 lani je imao 10.906 zaposlenih (žena: 4.547) i 6.360 nezaposlenih (žena: 3.362). Prosječne neto plate iznosile su 890 KM, a bruto 1.361 KM.
Bosansko-podrinjski kanton – Goražde prošle godine je imao 7.083 zaposlena radnika (žena: 3.195) i 3.192 nezaposlenih (žena: 1.861), što je najmanje u Federaciji BiH. Prosječne neto plate u ovom kantonu prošle godine iznosile su 810 KM, a bruto plate 1.245 KM.
Najmanje zaposlenih prošle godine bilo je u Posavskom kantonu, samo 6.549, od toga 2.776 žena, dok je broj nezaposlenih iznosio 4.149 (žena: 2.012). Prosječne neto plate u ovom kantonu iznosile su skromnih 808 KM, a bruto plate 1.236 KM.