BLSE: Najtrgovanije akcije Hidroelektrane na Vrbasu, promet 114.000 KM

0
496
Dnevni promet 46 hiljada KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 288.551,92 KM, kroz 113 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,02% i iznosi 592,56 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad, trgovalo se u iznosu od 114.000 KM, po prosječnoj cijeni od 0,38 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 24.093,80 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 12 u vrijednosti od 17.911,80 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,02%.
Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Kristal Invest a.d. – OMIF Future Fund, trgovalo se u iznosu od 72.752,56 KM, po prosječnoj cijeni od 11,38 KM po akciji.
Udjeli/akcije 4 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega je najveći rast imao DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balanced (2,09%), i danas se ovim fondom trgovalo po prosječnoj cijeni od 4,40 KM.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Imako a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 1.530 KM, po prosječnoj cijeni od 0,051 KM.
Na današnjem trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6, ukupne vrijednosti 19.897,10 KM.