SASE: Ukupan promet u decembru 16,7 miliona KM

0
480
Ukupan promet u maju na SASE pogurale dvije aukcije obveznica Federacije BiH

Na Sarajevskoj berzi-burzi (SASE) je u decembru 2021. godine ostvaren ukupan promet od 16.703.973,08 KM, što je 22,11% od ukupnog prometa ostvarenog na bh. berzama. U sklopu 429 transakcija prometovano je 2.854.042 vrijednosna papira.
Na Kotaciji privrednih društava ostvaren je promet u iznosu od 286.011,03 KM ili 1,74% od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 21.770 dionica. Najveći promet ostvaren je dionicama Sarajevske pivare d.d. Sarajevo u iznosu od 262.768,30 KM, uz mjesečni porast kursa od 5%. Dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo trgovano je u iznosu od 23.242,73 KM, uz mjesečni pad kursa od 12,68%.
Na Kotaciji fondova, promet ostvaren u decembru iznosio je 3.490.316,66 KM ili 21,26% od ukupnog prometa. Najveći promet ostvaren je dionicama ZIF Prof Plus d.d. Sarajevo u iznosu od 2.029.144,75 KM, i mjesečnim porastom kursa od 2%. Na drugom mjestu po prometu nalazi se ZIF BIG Investiciona grupa d.d. Sarajevo sa prometom od 1.260.830 KM, i mjesečnim padom kursa od 1,57%. Dionicama ZIF Fortuna fonda trgovano je u iznosu od 195.700 KM, i mjesečnim porastom kursa od 2,96%. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 1.714.385 dionica.
Na Kotaciji obveznica, promet ostvaren u decembru iznosio je 17.509 KM ili 0,11% od ukupnog prometa. Na ovom segmentu tržišta u sklopu 1 transakcije prometovano je 17.509 obveznica.
Promet na Slobodnom tržištu – ST1 iznosio je 6.861.217,28 KM ili 41,79% od ukupnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama Elektroprivrede HZHB Mostar u iznosu od 3.208.294,24 KM. Slijedi Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo sa iznosom od 2.721.685,45 KM te BH Telecom d.d. Sarajevo sa prometom od 315.775,87 KM.
Promet na Slobodnom tržištu – ST2 iznosio je 4.962.957,01 KM ili 30,22% od ukupnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama ASA Osiguranja d.d. Sarajevo u iznosu od 1.472.000 KM. Slijedi Unis Ginex d.d. Goražde sa iznosom od 1.288.200 KM te Centrotrans-DC d.d. Sarajevo sa prometom od 934.179 KM.
Promet na Slobodnom tržištu – ST3 iznosio je 801.980,06 KM ili 4,88% od ukupnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama Šipad Komerca d.d. Sarajevo u iznosu od 651.700 KM.
Na Tržištu za emitente u stečaju ostvarena je trgovina u iznosu od 119 KM.
Prijavljeno je 50 vanberzanskih transakcija u ukupnoj vrijednosti od 267.263,04 KM; prometovano je 27.106 dionica.
Održana je aukcija za kupovinu dionica Sarajevske berze-burze. U okviru 1 transakcije prometovane su 83 dionice u vrijednosti od 16.600 KM.
Kod indeksa investicijskih fondova BIFX-a, u mjesecu decembru zabilježen je pad vrijednosti od 0,87%. Pala je i vrijednost indeksa SASX-30 za 0,44% u odnosu na prethodni mjesec. Vrijednost indeksa SASX-10 pala je za 3,36%, vrijednost SASE Islamskog indeksa – u saradnji sa BBI, SASX-BBI, je pala za 2,65%, dok je Indeks SASX-Fundamentals, SASX-FN, zabilježio pad od 0,91% u odnosu na prethodni mjesec.

AW Broker imao najveći promet u decembru

U decembru 2021. godine najveći promet na SASE ostvario je AW Broker d.o.o. Sarajevo u iznosu od 17.440.666,19 KM. Slijede Raiffeisen Bank d.d. BiH sa 8.418.015,98 KM i ASA banka d.d. Sarajevo sa 3.134.878,30 KM.
Prvo mjesto po broju zaključenih transakcija na tržištu SASE zauzima Raiffeisen Bank sa 211 zaključenih transakcija, a slijede AW Broker sa 205 sklopljenih transakcija, te VGT Broker d.o.o. Visoko sa 93 transakcije.