SASE: Ukupan promet u februaru 33,76 miliona KM

0
488
Dnevni promet 343,4 hiljade KM

Na Sarajevskoj berzi-burzi (SASE) je u februaru 2020. godine ostvaren ukupan promet od 33.764.645,21 KM, što je 26,78% od ukupnog prometa ostvarenog na bh. berzama. U sklopu 352 transakcija prometovano je 3.937.993 vrijednosna papira.
Na Kotaciji privrednih društava ostvaren je promet dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo u iznosu od 1.300.939,88 KM što čini 11,32% od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Zvanični kurs emitenta iznosi 15,80 KM, što predstavlja porast od 7,53% u odnosu na prethodni mjesec. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 77.466 dionica.
Na Kotaciji fondova, promet ostvaren u februaru iznosio je 3.285.570,24 KM ili 28,59% od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Najveći promet na Kotaciji fondova ostvaren je dionicama ZIF Prof-Plus Sarajevo u iznosu od 3.221.419,20 KM, i mjesečnim rastom kursa od 2,94%. Na drugom mjestu po prometu nalazi se ZIF Big Investiciona grupa Sarajevo sa prometom od 37.327,04 KM, bez mjesečne promjene kursa. Dionicama ZIF Naprijed Sarajevo trgovano je u obimu od 20.704 KM, i sa padom vrijednosti dionica 4,63% u odnosu na predhodni mjesec. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 971.730 dionica.
Na Kotaciji obveznica, promet ostvaren u februaru iznosio 700.563,96 KM ili 6,10% od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Na ovom segmentu tržišta u sklopu 13 transakcija prometovano je 697.253 obveznica.
Promet na Slobodnom tržištu – ST1 iznosio je 3.514.733,93 KM ili 30,58% od ukupnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u iznosu od 1.344.553 KM. Na drugom mjestu je Energonova d.d. Sarajevo sa iznosom od 880.600 KM. Treće mjesto zauzima BH Telecom d.d. Sarajevo sa prometom od 552.511,31 KM.
Promet na Slobodnom tržištu – ST2 iznosio je 1.355.457,90 KM ili 11,79% od ukupno ostvarenog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama Pretis d.d. Vogošća u iznosu od 585.088,65 KM. Na drugom mjestu je Ozon d.d. Travnik sa iznosom od 268.517,60 KM, a treći Teledigital d.d. Sarajevo sa prometom od 232.488 KM.
Promet na Slobodnom tržištu – ST3 iznosio je 1.322.105 KM ili 11,50% od ukupnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama emitenta Šumaprojekt d.d. Sarajevo u iznosu od 1.051.098 KM.
Na Tržištu za emitente u stečaju promet ostvaren u februaru iznosio 13.267 KM ili 0,12% od ukupnog prometa. Na ovom segmentu tržišta u sklopu 2 transakcije prometovano je 6.700 dionica.
Prijavljene su 4 vanberzanske transakcije u ukupnoj vrijednosti 15.625 KM; prometovano je 1.826 dionica.
Kod indeksa investicijskih fondova BIFX-a, u februaru je zabilježen pad vrijednosti od 1,98%. Vrijednost indeksa SASX-10 je pala za 0,18% u odnosu na prethodni mjesec. Vrijednost indeksa SASX-30 pala je za 2,38%, a SASE Islamskog indeksa – u saradnji sa BBI, SASX-BBI, pala je za 0,48%, dok je Indeks SASX-Fundamentals, SASX-FN, na kraju mjeseca zabilježio porast vrijednosti od 1,51%.

AW Broker s najvećim prometom na SASE

U februaru 2020. godine najveći promet ostvario je AW Broker d.o.o. Sarajevo u iznosu od 42.227.155,90 KM. Slijede Raiffeisen Bank d.d. BiH sa 22.601.883,80 KM i ASA banka d.d. Sarajevo sa 1.232.427,60 KM.
Prvo mjesto po broju zaključenih transakcija na tržištu SASE zauzima AW Broker sa 191 zaključenih transakcija, a slijede Raiffeisen Bank sa 132 sklopljenih transakcija, te Unibroker d.o.o. Sarajevo sa 114 transakcija.