SASE: Ukupan promet u januaru 17,6 miliona KM

0
2163
Ukupan promet u maju na SASE pogurale dvije aukcije obveznica Federacije BiH

Na Sarajevskoj berzi-burzi (SASE) u januaru 2018. ostvaren je ukupan promet od 17.615.662,18 KM, što je samo 12,51% od ukupnog prometa ostvarenog na bh. berzama. U sklopu 500 transakcija prometovano je 3.978.765 vrijednosnih papira.
Na Kotaciji privrednih društava ostvaren je promet od 189.180,35 KM ili 1,20% od ukupnog redovnog prometa. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 14.492 dionice. Najveći promet ostvaren je dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo u iznosu od 120.380,35 KM, uz mjesečni rast od 2,39%. Dionicama Sarajevske pivare d.d. Sarajevo trgovano je u iznosu od 68.800,00 KM, bez promjene vrijednosti u odnosu na prethodni mjesec.
Na Kotaciji fondova, promet ostvaren u januaru iznosio je 1.152.562,68 KM ili 7,29% od ukupnog prometa. Najveći promet na Kotaciji fondova ostvaren je dionicama ZIF BIG Investiciona grupa d.d. Sarajevo u iznosu od 997.591,78 KM, sa porastom vrijednosti dionica od 25,00% u odnosu na prethodni mjesec. Na drugom mjestu je ZIF Fortuna fond sa prometom od 111.731,35 KM i padom vrijednosti od 2,44% u osnosu na prethodni mjesec. Dionicama ZIF Prof Plus d.d. Sarajevo trgovano je u obimu od 13.784,57 KM, sa porastom vrijednosti dionica od 41,45% u odnosu na predhodni mjesec. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 590.442 dionice.
Na Kotaciji obveznica, promet ostvaren u januaru iznosio 1.203.774,15 KM ili 7,61% od ukupnog prometa. Na ovom segmentu tržišta u sklopu 82 transakcije prometovano je 1.230.792 obveznice.
Promet na Slobodnom tržištu – ST1 iznosio je 9.267.728,34 KM ili 58,59% od ukupnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo u iznosu od 1.873.800,60 KM. Na drugom mjestu je Teledigital d.d. Sarajevo sa iznosom od 1.648.402,60 KM. Treće i četvrto mjesto zauzimaju Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo sa prometom od 1.350.000,00 KM, te GP ŽGP d.d. Sarajevo sa prometom od 1.027.238,26 KM.
Promet na Slobodnom tržištu – ST2 iznosio je 2.966.696,78 KM ili 18,76% od ukupnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama Unis d.d. Sarajevo u iznosu od 2.598.475,92 KM. Na drugom mjestu je Unis Komerc d.d. Sarajevo sa prometom od 300.644,50 KM, a treći je ZIM d.d. Zenica sa prometom od 26.650,00 KM.
Promet na Slobodnom tržištu – ST3 iznosio je 1.037.175,16 KM; u sklopu 12 transakcija prometovano je 77.408 dionica. Najveći promet ostvaren je sa dionicama BNT-TMiH d.d. Novi Travnik u iznosu od 1.029.827,94 KM.
Na Tržištu za emitente u stečaju trgovalo se u iznosu od 643,20 KM.
Prijavljeno je 8 vanberzanskih transakcija i 1 paket dionica u ukupnoj vrijednosti od 1.299.701,52 KM; prometovano je 72.861 dionica.
Kod indeksa investicijskih fondova BIFX-a, u januaru je zabilježen porast vrijednosti od 7,61%. Vrijednost indeksa SASX-10 porasla je za 9,38% u odnosu na prethodni mjesec. Porasla je i vrijednost indeksa SASX-30 za 1,64%. Vrijednost SASE Islamskog indeksa – u saradnji sa BBI, SASX-BBI, bilježi porast od 4,92% u odnosu na prethodni mjesec, dok je Indeks SASX-Fundamentals, SASX-FN, na kraju mjeseca zabilježio porast vrijednost od 1,16%.

VGT Broker ostvario najveći promet

Najveći promet u januaru ostvaren je od strane člana Berze, VGT Broker d.o.o. Visoko u iznosu od 17.166.153,07 KM. Slijede AW Broker d.o.o. Sarajevo sa 11.074.370,45 KM i Raiffeisen Bank d.d. BiH sa 4.908.780,51 KM.
Prvo mjesto po broju zaključenih transakcija na tržištu SASE zauzima Unibroker d.o.o. Sarajevo sa 306 zaključenih transakcija, a slijede Raiffeisen Bank sa 150 sklopljenih transakcija te AW Broker sa 141 transakcijom.