SASE: Ukupan promet u januaru 27,85 miliona KM

0
796
Ukupan promet u maju na SASE pogurale dvije aukcije obveznica Federacije BiH

Na Sarajevskoj berzi-burzi (SASE) je u januaru 2019. ostvaren ukupan promet od 27.850.853,60 KM, što je 50,2 posto od ukupnog prometa ostvarenog na bh. berzama. U sklopu 377 transakcija prometovano je 3.179.244 vrijednosna papira.
Na Kotaciji privrednih društava ostvaren je promet od 518.014,20 KM ili 2,3% od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 42.366 dionica. Najveći promet ostvaren je dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo u iznosu od 386.007,20 KM, uz mjesečni porast kursa od 3,2%. Dionicama Sarajevske pivare d.d. Sarajevo trgovano je u iznosu od 132.007 KM, uz pad vrijednosti od 26,17% u odnosu na prethodni mjesec.
Na Kotaciji fondova, promet ostvaren u januaru iznosio je 3.798.533,41 KM ili 16,96% od ukupnog prometa. Najveći promet na Kotaciji fondova ostvaren je dionicama ZIF Prof Plus d.d. Sarajevo u iznosu od 3.699.469,06 KM, sa porastom vrijednosti dionica od 10,83% u odnosu na prethodni mjesec. Na drugom mjestu je ZIF CROBIH Fond d.d. Mostar sa prometom od 80.223,90 KM i porastom vrijednosti od 2,04% u osnosu na prethodni mjesec. Dionicama ZIF Bosfin d.d. Sarajevo trgovano je u obimu od 10.877,92 KM, sa padom vrijednosti dionica od 5,88% u odnosu na predhodni mjesec. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 978.795 dionica.
Na Kotaciji obveznica, promet ostvaren u januaru iznosio 2.594.149,39 KM ili 11,58% od ukupnog prometa. Na ovom segmentu tržišta u sklopu 61 transakcije prometovano je 313.984 obveznice.
Promet na Slobodnom tržištu – ST1 iznosio je 14.520.649,70 KM ili 64,85% od ukupnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama Teledigitala d.d. Sarajevo u iznosu od 11.365.840,00 KM. Na drugom mjestu je Unioninvestplastika d.d. Sarajevo sa iznosom od 1.958.000,00 KM. Treće i četvrto mjesto zauzimaju Energonova d.d. Sarajevo sa prometom od 918.340,00 KM, te Badeco Adria d.d. Sarajevo sa prometom od 128.860,80 KM.
Promet na Slobodnom tržištu – ST2 iznosio je 908.928,93 KM ili 4,06% od ukupnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama Merkura d.d. Sarajevo u iznosu od 640.620,00 KM. Na drugom mjestu je Interšped d.d. Tuzla sa prometom od 159.675,00 KM. Treće mjesto zauzima Saniteks d.d. Velika Kladuša sa prometom od 55.900,58 KM.
Promet na Slobodnom tržištu – ST3 iznosio je 44.865,04 KM; u sklopu 13 transakcija prometovano je 16.919 dionica. Najveći promet ostvaren je sa dionicama Šipad komercA d.d. Sarajevo u iznosu od 23.715,04 KM.
Na Tržištu za emitente u stečaju trgovalo se u iznosu od 7.684,93 KM.
Prijavljeno je 8 vanberzanskih transakcija u ukupnoj vrijednosti od 973.732,00 KM; prometovano je 124.656 dionica.
Kod indeksa investicijskih fondova BIFX-a, u januaru je zabilježen porast vrijednosti od 0,31%. Vrijednost indeksa SASX-10 porasla je za 2,49% u odnosu na prethodni mjesec. Vrijednost indeksa SASX-30 pala je za 0,46%. Vrijednost SASE Islamskog indeksa – u saradnji sa BBI, SASX-BBI, bilježi porast od 1,31% u odnosu na prethodni mjesec, dok je Indeks SASX-Fundamentals, SASX-FN, na kraju mjeseca zabilježio pad vrijednost od 0,16%.

AW Broker ostvario najveći promet

U januaru je na SASE najveći promet ostvario AW Broker d.o.o. Sarajevo u iznosu od 37.630.248,27 KM. Slijede VGT Broker d.o.o. Visoko sa 8.761.874,51 KM i Raiffeisen Bank d.d. BiH sa 8.283.428,99 KM.
Prvo mjesto po broju zaključenih transakcija na tržištu SASE zauzima Unibroker d.o.o. Sarajevo sa 209 zaključenih transakcija, te AW Broker sa 162 sklopljene transakcije i Raiffeisen Bank sa 104 transakcije.