SASE: Ukupan promet u julu 36,04 miliona KM

0
583
Dnevni promet 52.635 KM

Na Sarajevskoj berzi-burzi (SASE) je u julu 2019. ostvaren ukupan promet od 36.037.394,08 KM, što je 66,95% ukupnog prometa ostvarenog na bh. berzama. U sklopu 315 transakcija prometovano je 1.476.554 vrijednosna papira.
Na berzi je 9. jula održana 21. aukcija obveznica Federacije BiH. Metodom višestrukih cijena upisano je ukupno 30.000 obveznica po ponderisanoj prosječnoj prihvaćenoj cijeni 99,5360 uz kamatnu stopu 0,849%, čime je za emitenta prikupljeno ukupno 29.860.785 KM.
Na Kotaciji privrednih društava ostvaren je promet dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo u iznosu od 97.309,94 KM što je 4% od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Zvanični kurs emitenta iznosi 18 KM, i za 2,70% je smanjen u odnosu na prethodni mjesec. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 5.464 dionice.
Na Kotaciji fondova, promet ostvaren u julu iznosio je 169.967,46 KM ili 6,98% od ukupnog prometa. Najveći promet na Kotaciji fondova ostvaren je dionicama ZIF BIG Investiciona grupa d.d. Sarajevo u iznosu od 114.532,55 KM, sa padom vrijednosti od 12,34% u osnosu na prethodni mjesec. Slijedi ZIF Fortuna fond sa prometom od 37.972,00 KM, bez promjene vrijednosti u odnosu na prethodni mjesec. Dionicama ZIF Bonus d.d. Sarajevo trgovano je u obimu od 15.649,25 KM, sa porastom vrijednosti od 55% u osnosu na prethodni mjesec. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 123.423 dionice.
Na Kotaciji obveznica, promet ostvaren u julu iznosio 336.388,41 KM ili 13,81% od ukupnog prometa. Na ovom segmentu tržišta u sklopu 24 transakcije prometovano je 339.503 obveznice.
Promet na Slobodnom tržištu – ST1 iznosio je 482.969,70 KM ili 19,83% od ukupnog prometa. Najveći promet ostvaren je dionicama Sarajevo osiguranja u iznosu od 153.942,11 KM. Slijedi JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo sa iznosom od 82.249,20 KM. Treće i četvrto mjesto zauzimaju Tvornica cementa Kakanj sa prometom od 55.361 KM te Badeco Adria d.d. Sarajevo sa prometom od 54.381 KM.
Promet na Slobodnom tržištu – ST2 iznosio je 551.605,41 KM ili 22,65% od ukupnog prometa. Najveći promet ostvaren je dionicama OZON-a Travnik u iznosu od 418.190,00 KM. Na drugom mjestu je Klas d.d. Sarajevo sa prometom od 55.256,77 KM, a slijedi Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo sa prometom od 18.210,20 KM.
Promet na Slobodnom tržištu – ST3 iznosio je 797.111,56 KM; u sklopu 39 transakcija prometovano je 475.621 dionica. Najveći promet ostvaren je sa dionicama Šipad komerca d.d. Sarajevo u iznosu od 699.488,56 KM.
Na Tržištu za emitente u stečaju trgovalo se u iznosu od 75 KM.
Prijavljeno je 15 vanberzanskih transakcija i 3 paketa dionica u ukupnoj vrijednosti od 3.741.241,60 KM; prometovano je 414.678 dionica.
Kod indeksa investicijskih fondova BIFX-a, u julu je zabilježen pad vrijednosti od 2,30%. Vrijednost indeksa SASX-10 pala je za 4,64% u odnosu na prethodni mjesec. Pala je i vrijednost indeksa SASX-30 za 0,82%. Vrijednost SASE Islamskog indeksa – u saradnji sa BBI, SASX-BBI, bilježi pad od 3,51%, dok je Indeks SASX-Fundamentals, SASX-FN, na kraju mjeseca zabilježio pad vrijednost od 0,72%.

SEE Investment Solutions s najvećim pometom

U julu 2019. godine najveći promet ostvario je SEE Investment Solutions d.o.o. Sarajevo u iznosu od 61.538.453,40 KM. Slijede AW Broker d.o.o. Sarajevo sa 8.291.294,57 KM i Unibroker d.o.o. Sarajevo sa 927.699,80 KM.
Prvo mjesto po broju zaključenih transakcija na tržištu SASE zauzima Unibroker sa 142 zaključene transakcije, a slijede Raiffeisen Bank d.d. BiH sa 95 sklopljenih transakcija i AW Broker sa 82 transakcije.