SASE: Ukupan promet u novembru 40,42 miliona KM

0
13
Milionski promet na berzi pogurale obveznice i trezorski zapisi Federacije BiH

Na Sarajevskoj berzi-burzi (SASE) je u novembru 2023. godine ostvaren ukupan promet od 40.421.274,88 KM, što čini 43,08% od ukupnog prometa ostvarenog na bh. berzama. U sklopu 1158 transakcija prometovano je 160.177 vrijednosnih papira.
Održana je po jedna aukcija obveznica i trezorskih zapisa Federacije BiH. Metodom višestrukih cijena upisano je ukupno 13.000 vrijednosnih papira čime je za emitenta prikupljeno 39.541.509,08 KM.
Na Kotaciji privrednih društava pomet ostvaren u novembru iznosio je 15.558,54 KM ili 1,86% od ukupno ostvarenog redovnog prometa. Najveći promet ostvaren je dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo u iznosu od 8.361,54 KM, sa padom vrijednosti kursa od 0,52% u odnosu na prethodni mjesec. Na drugom mjestu je Sarajevska Pivara d.d. Sarajevo sa prometom od 7.197,00 KM i padom kursa od 3,15% u odnosu na prethodni mjesec. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 914 dionica.
Na Kotaciji fondova, promet u novembru iznosio je 2.208,27 KM ili 0,26% od ukupnog prometa. Najveći promet ostvaren je dionicama ZIF MI Group d.d. Sarajevo u iznosu od 1.152,4 KM, sa padom kursa od 9,46% u odnosu na prethodni mjesec. Slijedi ZIF Prevent invest d.d. Sarajevo sa prometom od 576,82 KM i padom kursa od 4,50% u odnosu na prethodni mjesec. Na ovom segmentu tržišta prometovano je ukupno 2.893 dionice.
Na Kotaciji obveznica nije bilo ostvarene trgovine.
Promet na Slobodnom tržištu – ST1 iznosio 439.582,68 KM ili 52,62% od ukupnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama BH Telecoma d.d. Sarajevo u iznosu od 175.865,15 KM. Na drugom mjestu je Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj sa iznosom od 156.746,50 KM, a na trećem je ASA Banka d.d. Sarajevo sa prometom od 80.049,99 KM.
Promet na Slobodnom tržištu – ST2 iznosio je 92.839,06 KM ili 11,11% od ukupnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama Elektroremonta d.d. Banovići u iznosu od 87.810,97 KM. Slijedi Badeco Adria d.d. Sarajevo sa iznosom od 2.280 KM te JP Elektroprivreda HZHB Mostar sa prometom od 1.306,26 KM.
Promet na Slobodnom tržištu – ST3 iznosio je 283.618,86 KM ili 33,95% od ukupnog prometa. Najveći promet ostvaren je sa dionicama emitenta Binas d.d. Bugojno u iznosu od 269.436,56 KM.
Promet na Tržištu za emitente u stečaju iznosio je 1.614,59 KM; od toga najveći promet dionicama KHK d.d. Lukavac – u stečaju.
Prijavljeno je 10 vanberzanskih transakcija u ukupnoj vrijednosti od 44.343,80 KM; prometovane su 33.273 dionice.
Kod indeksa investicijskih fondova BIFX-a, u novembru je zabilježen pad vrijednosti od 1,28%. Vrijednost indeksa SASX-10 je porasla za 1,12% u odnosu na prethodni mjesec. Vrijednost indeksa SASX-30 je porasla za 1,53%, vrijednost SASE Islamskog indeksa – u saradnji sa BBI, SASX-BBI, je porasla za 0,80%, dok je Indeks SASX-Fundamentals, SASX-FN, na kraju mjeseca zabilježio pad od 0,14% u odnosu na prethodni mjesec.

Raiffeisen Bank s najvećim prometom i transakcijama na berzi

U novembru 2023. godine najveći promet ostvaren je od strane člana Berze, Raiffeisen Bank d.d. BiH u iznosu od 46.796.634,92 KM. Slijede Unibroker d.o.o. Sarajevo sa 33.092.393,79 KM i VGT Broker d.o.o. Visoko sa 908.450,70 KM.
Prvo mjesto po broju zaključenih transakcija na tržištu SASE zauzima Raiffeisen Bank sa 90 sklopljenih transakcija, a slijede Unibroker sa 75 sklopljenih transakcija te VGT Broker sa 71 transakcijom.