Sastanak Grupe konstituence u okviru SB i MMF-a 15. i 16. septembra u BiH

0
345
Održane dvije vanredne telefonske sjednice Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.
Odlukom je Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH odobreno 300 hiljada KM za finansiranje troškova održavanja sastanka Grupe konstituence zemalja u okviru Svjetske banke (SB) i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji će biti održan 15. i 16. septembra 2022. godine u Bosni i Hercegovini.
BiH se nalazi u holandsko-belgijskoj konstituenci koja broji ukupno 15 zemalja. Osim Bosne i Hercegovine, ovogodišnjeg domaćina sastanka, članice ove konstituence su Armenija, Belgija, Bugarska, Crna Gora, Gruzija, Holandija, Hrvatska, Izrael, Kipar, Luksemburg, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Rumunija i Ukrajina. Sastanak u BiH trebao je biti održan 2020. godine, ali je prolongiran zbog pandemije Covida-19.
Sastanak na kojem se, uz delegaciju BiH, očekuje učešće još 14 delegacija koje u pravilu predvode ministri finansija/guverneri zemalja članica u Svjetskoj banci i MMF-u, uz učestvovanje guvernera centralnih banaka, biće prilika za razgovore o finansijskim i ekonomskim pitanjima članica ove konstituence u svjetlu politika i programa MMF-a i Svjetske banke.