Sava Re potpisao ugovor o kupovini NLB Vita osiguranja

0
755
Slovenska Sava Re kupuje osiguravajuće društvo NLB Vita

Slovenski reosiguravatelj Sava Re potpisao je danas ugovor sa Novom ljubljanskom bankom (NLB) i KBC Insurance o kupoprodaji i prenosu 100% udjela u temeljnom kapitalu NLB Vita, saopćeno je na web stranici Ljubljanske berze.
Prema podacima za 2018. godinu, NLB Vita bila je druga najveća kompanija životnog osiguranja u Sloveniji s tržišnim udjelom od 14,8 posto. NLB Vita je osnovana zajedničkim kapitalom NLB-a i KBC-a iz Belgije.
“Akvizicija NLB Vita za Sava Group predstavlja važan korak u konsolidaciji tržišne pozicije životnih osiguranja u Sloveniji. Udio tih premija osiguranja u BDP-u u Sloveniji je niži od razvijenijih evropskih tržišta, zbog čega procjenjujemo da oni imaju potencijal za razvoj i organski rast u budućnosti”, saopćeno je iz Sava Re.
Navedeno je i da će NLB Vita nastaviti sarađivati ​​s NLB-om i ubuduće, jer je jačanje partnerstva s bankama i razvoj potencijala ovog prodajnog kanala za marketing proizvoda osiguranja važan strateški smjer za Sava grupu.
Završetak transakcije uvjetovan je ispunjenjem određenih suspenzivnih uvjeta i odobrenjem nadležnih regulatornih tijela. Očekuje se da će transakcija biti završena do kraja prve polovine 2020. godine.