Sberbank digitalne usluge proglašene najboljima u centralnoj i istočnoj Evropi

0
2283
Aleksandar Torbahov, zamjenik predsjednika Izvršnog odbora Sberbank

Sberbank je dobila nekoliko nagrada za svoj digitalni servis od renomiranog internacionalnog magazina Global Finance.
U centralnoj i istočnoj Evropi, Sberbank je proglašena najboljom bankom u tri kategorije: Najbolje plaćanje računa, Najbolja mobilna bankarska aplikacija i Najbolje SMS/tekstualno bankarstvo.
“Naši digitalni proizvodi se na tržištu redovno prepoznaju kao najbolji. Vidimo da klijenti čekaju na nas da im omogućimo digitalne usluge u skladu sa najboljim praksama ili koje nadmašuju najbolje prakse u svijetu, te činimo sve da ispunimo njihova očekivanja”, izjavio je Aleksandar Torbahov, zamjenik predsjednika Izvršnog odbora Sberbank.
U okviru svoje analize, Global Finance uzima u obzir kvantitativne faktore, ali i subjektivne kriterijume. Objektivni kriterijumi podrazumijevaju digitalno preuzimanje klijenata i uslužnu strategiju, rast baze klijenata, funkcionalnost digitalnih proizvoda, razvoj novih poslovnih oblasti i inovativne usluge. Subjektivni kriterijumi obuhvaćaju mišljenja analitičara, bankarskih konsultanata i drugih svjetski priznatih stručnjaka iz ove oblasti.