Sberbank napušta tržište CIE, prodane i obje banke u BiH

0
475
Sberbank Europe AG potpisala ugovor o prodaji banaka-kćeri u CIE kako bi se fokusirala na ključna tržišta

Sberbank Europe AG potpisala je danas ugovor s AIK Bankom Beograd, Gorenjskom Bankom Kranj i kiparskom Agri Europe Cyprus Cyprus Limited za prodaju svojih banaka u Bosni i Hercegovini (Sberbank BH Sarajevo i Sberbank Banja Luka), Hrvatskoj (Sberbank), Mađarskoj (Sberbank Magyarország Zrt.), Srbiji (Sberbank Srbija – Beograd) i Sloveniji (Sberbank), sa ukupnom aktivom od 7,329 milijardi eura, 162 filijale i oko 600.000 klijenata (podaci od 2020. godine).
Sberbank Europe AG, navedeno je, odlučila je smanjiti svoje geografsko prisustvo u CIE kako bi se fokusirala na ključna tržišta i istražila nove poslovne modele. Sberbank CZ, a.s. u Češkoj Republici ostaje u vlasništvu Sberbank Europe AG i nastaviće sa svojim sadašnjim poslovnim modelom.
Nakon pažljive analize nekoliko opcija, transakcija sa AIK bankom, Gorenjskom bankom i Agri Europe Cyprus Limited pokazala se najatraktivnijom iz perspektive Sberbank Europe AG. Zatvaranje transakcije podliježe odobrenjima nacionalnih i međunarodnih regulatora, kao i nacionalnih tijela za zaštitu konkurencije, a ta realizacija očekuje se u 2022. godini.
Iza grupacije koja je kupila Sberbanku u ovih pet zemalja nalazi se srbijanski biznismen Miodrag Kostić.
Sberbank Europe AG, sa sjedištem u Beču, Austrija, bankarska je grupa u 100% vlasništvu ruske Sberbank, koja je najveća banka u Rusiji i Centralnoj i Istočnoj Evropi i opslužuje više od 100 miliona klijenata. Sberbank Europe Grupa prisutna je u Austriji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Sloveniji i Srbiji. Sberbank Europe grupa ima oko 800.000 klijenata, ima 187 filijala i broji preko 3.900 zaposlenih širom Evrope. Ukupna aktiva Sberbank Europe iznosi 13 milijardi eura (podaci od 31.1.2020. godine).