Sberbanke u BiH sada pod kontrolom i zaštitom države nastavljaju svoje poslovanje

0
551
Preuzimanjem kontrole od Agencije za bankarstvo, Sberbank BH potvrdila stabilnost poslovanja

Entitetske agencije za bankarstvo su preuzele kontrolu nad Sberbank BH d.d. Sarajevo i Sberbank a.d. Banja Luka, čime je eliminiran rizik utjecaja ruskog vlasništva. U skladu sa zakonskim ovlaštenjima, agencije za bankarstvo su oduzele glasačka prava od Sberbank Europe. Svojim odlukama sačuvale su stabilnost bankarskog sektora Bosne i Hercegovine, zaštitile sve štediše, bh. privredu i radna mjesta. Zbog toga u BiH ne mogu se desiti scenariji kojima svjedočimo u nekim EU državama gdje Sberbank Europe ima podružnice, saopćeno je iz Sberbank BH.
U saopćenju se dalje navodi da Sberbanke u BiH sada pod kontrolom i zaštitom države nastavljaju svoje poslovanje oslobođene direktnog negativnog utjecaja koji je zahvatio druge države gdje posluje Sberbank Europe.
Istovremeno, Sberbank BH najoštrije osuđuje nepromišljene i štetne špekulacije u javnosti, a koje izazivaju paniku među građanima. Špekulacije o ‘propadanju’ i neosnovani pozivi ‘na podizanje novca sa štednih računa’ su neodgovorni. Upravo je država svojom intervencijom u nedjelju napravila iskorak ka stabilizaciji na tržištu i potrebno je da se racionalno sagleda aktuelna situacija. Kao nikada do sada neophodno je raspolagati ispravnim, provjerenim i tačnim informacijama. Zbog toga pozivamo sve bh. građane da prate informacije koje objavljuju regulatorna tijela kao što su Centralna Banka BiH, Agencija za osiguranje depozita BiH, Agencija za bankarstvo FBiH i Agencija za bankarstvo RS, saopćeno je.
Sberbank BH naglašava da posluje uobičajeno na bh. tržištu. Klijenti banke, fizička i pravna lica, imaju potpuni pristup svim svojim transakcijskim računima. Također, klijenti banke imaju nesmetan pristup bankomatima, mobilnom i internet bankarstvu.