Schneider Electric među najuspješnijim kompanijama na eCAC40 listi za digitalni napredak

0
1239
Gilles Babinet (EK), Pierre Louette (Les Echos-Le Parisien Group), Christel Heydemann (Schneider Electric) i Muriel Jasor (Les Echos)

Schneider Electric, vodeća kompanija u području digitalne transformacije upravljanja energijom i automatizaciji, ponovo je potvrđena kao jedna od najuspješnijih kompanija u području digitalne transformacije prema eCAC40, spisku kompanija koje kotiraju na Pariškoj berzi.
Kompanija Schneider Electric zauzela je treću poziciju rang liste, koju svake godine objavljuje referentni privredni list Francuske Les Echos, a sastavlja se prema metodologiji koju je izradio Gilles Babinet, prvak digitalizacije Francuske i član Evropske komisije.
Schneider Electric je postigao svoj do sada najbolji rezultat na ovoj listi – koji je jednak indeksu 80,3% – što je dokaz da je kompanija uspjela u svojoj namjeri stavljanja digitalizacije u središte svoje strategije, na korist njezinim klijentima.
Kompanije navedene na spisku eCAC40, svoj indeks su ostvarile kroz ispunjivanje niza kriterijuma vezanih uz stepen digitalizacije ostvaren u pet područja: digitalna kultura, odnosi sa digitalnim ekosistemom, razina tehnološke stručnosti, eksterna komunikacija i sigurnost.
Predsjednica Schneider Electric France Christel Heydemann, koja je primila ovaj trofej, izjavila je da digitalizacija za Schneider Electric predstavlja ključ za bolje korištenje energije.
Dodala je da za globalnu kompaniju kakva je Schneider Electric, koja djeluje na lokalnim tržištima, digitalna transformacija predstavlja sredstvo koje omogućava multifunkcionalnu saradnju. To je razlog zbog kojeg je kompanija 2017. godine osnovala Schneider Digital, okosnicu oko koje će formirati zajedničke temelje.
I zaista, od 2000. godine do danas kompanija Schneider Electric se za tri puta povećala, velikim dijelom kroz akvizicije. Njezina je digitalna strategija omogućila optimizaciju procesa i primjenu svih faza strategije, u potpunosti usmjerene prema kupcu, u svim dijelovima kompanije.