Sead Čolo v.d. direktor Konfekcije Borac Travnik, a Senad Bilalović u KTK Visoko

0
683
Konfekcija Borac d.d. Travnik

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora društva, zbog isteka perioda na koji je imenovan. Data je prethodna saglasnost ovom nadzornom odboru za donošenje imenovanje Seada Čole za vršioca dužnosti direktora društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.
Saglasnost je data i Nadzornom odboru privrednog društva KTK Visoko d.d. Visoko za razrješenje vršioca dužnosti direktora društva, zbog isteka perioda na koji je imenovan, te za imenovanje Senada Bilalovića za vršioca dužnosti direktora društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.