SEED+ će omogućiti uvođenje e-certifikata i trgovine bez papira u CEFTA-i

0
783
Direktor CEFTA Sekretarijata Emir Đikić kazao je da je SEED+ među prioritetima CEFTA-e

Sistemska razmjena elektronskih podataka (SEED) koja postoji od 2010. godine unaprijedila je upravljanje granicama na Zapadnom Balkanu, a nadograđena verzija SEED+ dodatno će povećati efikasnost i pojednostaviti procedure, poručeno je na tematskom sastanku koji je jučer održanu Budvi. U praksi, ovo će značiti dodatno smanjenje vremena čekanja na prelazima, pojednostavljene procedure inspekcije, smanjenje formalnosti i manje troškove.
Sastanak u Budvi okupio je predstavnike carina, fitosanitarnih i veterinarskih službi svih CEFTA članica, Evropske komisije i italijanske carine, koji su ujedno i partneri na projektu SEED.
Kako je ocijenio direktor CEFTA Sekretarijata Emir Đikić SEED+ je jedan od najvažnijih prioriteta u CEFTA-i, koji će pored razmjene podataka između uprava carina uključiti i sve agencije koje se bave carinjenjem robe, a na kraju će se proširiti i na oblast trgovine uslugama što je predviđeno i Planom za zajedničko regionalno tržište. SEED+ će omogućiti i uvođenje e-certifikata, što će dovesti do trgovine bez papira u CEFTA-i, koja se donedavno smatrala dalekom budućnošću.
SEED je imao ključnu ulogu u provođenju inicijative zelenih koridora. Generalni direktor Direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju Maciej Popovski kazao je da su zeleni koridori u prethodnom periodu pokazali svu svoju snagu i važnost regionalne ekonomsko-trgovinske saradnje.
“Nema sumnje da zajedničko regionalno tržište ima potencijal da donese ogromne i trajne benefite za sve građane Zapadnog Balkana. Upravo je regionalno tržište najbolji put za ulazak na jedinstveno evropsko tržište i Evropsku uniju”, rekao je Popovski.
Kako je istakao direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore Vladimir Đaković, SEED+ od ključne važnosti za uprave nadležne za fitosanitarne poslove.
“Kroz Seed+ sistem unaprijed ćemo dobiti podatke o pošlijkama i na taj način dobiti mogućnost da efikasnije raspolažemo resursima, a dodatno kroz ove aktivnosti će se unaprijediti sistem razmjene podataka što je u skladu sa našim naporima da se uskladimo sa zahtjevima koje postavlja EU u ovoj oblasti”, istakao je Đaković.

Kako će izgledati SEED+ u praksi

Implementacija SEED+ će dodatno doprinijeti jednostavnijem procesu inspekcije, te smanjiti formalnosti u okviru razmjene podataka između različitih administracija kada je posrijedi prevoz robe.
SEED+ će obuhvatiti dvije glavne karakteristike – razvoj CEFTA TRACES NT, digitalne platforme koja će omogućiti elektronsku razmjenu certifikata i nadogradnju trenutnog SEED-a za carine. CEFTA TRACES NT će omogućiti izradu i razmjenu fitosanitarnih, veterinarskih i farmaceutskih certifikata i ulaznih dokumenata CEFTA članicama u skladu sa pravnim tekovinama EU i praksama država članica EU. Također, omogućit će brzu razmjenu informacija o neusaglašenim pošiljkama koje se tiču sigurnosti hrane i robe i olakšati upravljanje rizikom odbijenih pošiljki.
Carinski SEED nadograđen na carinski SEED+ doprinijet će većoj komunikaciji između različitih carinskih uprava u regionu i doprinijeti poboljšanoj razmjeni podataka sa pozitivnim utjecajem na unutar regionalne trgovinske tokove.
Krajnji korisnici SEED+ bit će ministarstva trgovine, carine, veterine, fitosanitarne službe i instituti za javno zdravlje članica CEFTA.Korisnici iz svih CEFTA članica bit će obučeni za korištenje novog SEED+ sistema i bit će im dostupna adekvatna tehnička pomoći korisnička dokumentacija.