Sejari može kupiti i preostalih 52,37% dionica Centrotrans-Eurolinesa

0
1752
Nadzorni odbor i Uprava Centrotrans-Eurolinesa dali zeleno svjetlo na ponudu kompanije Sejari

Nadzorni odbor i Uprava Centrotrans-Eurolinesa na jučerašnjoj sjednici (30. juli) u Sarajevu dali su saglasnost na ponudu kompanije Sejari d.o.o. Sarajevo za kupovinu i preostalih 52,37% dionica sarajevske kompanije za prevoz putnika. Od ovog stava izdvojeno je mišljenje predsjednika NO Muhameda Šaćiragića, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Kompanija Sejari u vlasničkoj strukturi Centrotrans-Eurolinesa ima najveći udio (47,63%), a od većih dioničara su Safudin Čengić sa oko 18,74% udjela i Muhamed Šaćiragić sa 10% vlasničkog udjela.
Na jučerašnjoj sjednici ispred Nadzornog odbora prisustvovali su Muhamed Šaćiragić, Tarik Potogija, Osman Lindov, Hamza Bećirević i Samir Mujagić a ispred Uprave društva Safudin Čengić, Naila Hadžić, Admir Tunović i Ibrahim Kerla.

Dioničari i vlasnički udio u kompaniji Centrotrans-Eurolines

Nadzorni odbor i Uprava društva mišljenja su da ponuđena cijena kompanije Sejari u iznosu od 46 KM po dionici (što iznosi 65,71% nominalne vrijednosti dionice) odgovara najvišem iznosu po kojem je u ranijem periodu prometovano dionicama Centrotrans-Eurolinesa. Stoga se može zaključiti da je ponuđeni iznos u okviru trenutne tržišne vrijednosti dionica.
Inače, nominalna vrijednost iznosi 70 KM po dionici, i kao takva je upisana u Registar vrijednosnih papira Federacije BiH. Knjigovodstvena vrijednost dionica na dan posljednjeg finansijskog izvještavanja (31.12.2018. godine) iznosi oko 206,53 KM i kompanija Centrotrans-Eurolines je zaključno s tim periodom poslovala pozitivno sa ostvarenom neto dobiti u iznosu od 114.472 KM.
Nadzorni odbor i Uprava Centrotrans-Eurolinesa u mišljenju objavaljenom na web stranici Sarajevske berze, navode da je kompanija Sejari, kao vlasnik 47,6% dionica, odnosno kao najveći dioničar, svojim djelovanjem kroz Nadzorni odbor u prethodnom periodu dao punu podršku planovima i aktivnostima Uprave u cilju kontinuiranog razvoja kompanije Centrotrans-Eurolines.
Na bazi direktnih kontakata sa kompanijom Sejari, kao i saznanjima o aktivnostima u kompanijama Transturist Tuzla i Autoprevoz Mostar, u kojima imaju većinski paket dionica, Uprava Centrotrans-Eurolinesa smatra da će Sejari u skladu sa ranije utvrđenim srednjoročnim planom poslovanja nastaviti razvoj kompanije uz trend povećanja poslovnih aktivnosti društva.
U kompaniji Centrotrans-Eurolines zaposleno je 589 radnika raznih profila i Nadzorni odbor i Uprava su mišljenja da na bazi sadašnjih poslovnih aktivnosti nije moguće značajnije smanjiti broj uposlenih.