Sejari želi otkupiti i preostalih 52,37% dionica Centrotrans-Eurolinesa

0
1000
Nadzorni odbor i Uprava Centrotrans-Eurolinesa dali zeleno svjetlo na ponudu kompanije Sejari

Kompanija Sejari iz Sarajeva objavila je ponudu za preuzimanje dioničkog društva Centrotrans- Eurolines, čiji se kapital sastoji od ukupno 121.603 dionica, nominalne vrijednosti 70 KM.
Sejari d.o.o. Sarajevo posjeduje 57.922 dionice kompanije Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo koje čine 47,63% vlasničkog udjela. Kompanija Sejari novom ponudom želi otkupiti još 63.681 ili oko 52,37% dionica kako bi stekao cjelokupan udio u vlasništvu Centrotrans-Eurolinesa.
Ponuđena cijena po jednoj dionici je 46,00 KM odnosno 65,71% od nominalne vrijednosti dionice. Rok po ovoj tender ponudi je 28 dana, a počinje teći od danas. Ako su ispunjeni svi uslovi iz ponude, vrijednosni papiri ponuđeni na ponudi biti će kupljeni i plaćeni u roku od 7 dana od dana isteka roka trajanja ponude, saopćeno je iz kompanije Sejari, objavljeno je na web stranici Sarajevske-berze.