Sektor peradarstva BiH: U 2018. izvoz smanjen 2%, a uvoz porastao 16%

0
1016
Izvor: Vanjskotrgovinska komora BiH

Prema analizama Vanjskotrgovinske komore BiH i USAID/Sweden FARMA II projekta, 2018. godina je u sektoru peradarstva donijela blagi pad izvoza (2%), uz nešto veće povećanje uvoza (16%). BiH u razmjeni i pored toga bilježi suficit od 15 miliona KM, jer je vrijednost izvoza bila 54 miliona, a vrijednost uvoza 39 miliona KM. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 139 posto.
U strukturi izvoza i dalje dominiraju prerađevine od mesa peradi sa 73% vrijednosti ukupnog izvoza (gotovo 40 miliona KM), a slijedi izvoz mesa peradi (17%), jaja (6%) i žive peradi (4%).
S druge strane najviše uvozimo meso peradi (61% uvoza – 24 miliona KM), zatim prerađevine od mesa peradi (19%), jaja (11%) i živu perad (9%). Najveća promjena se desila kod mesa peradi, gdje je značajno porastao uvoz (sa 19 na 24 miliona KM), uz istovremeni pad izvoza (sa 11 na 9 miliona KM).
Kada su u pitanju tržišta, na prvo mjesto je izbila Makedonija sa 15 miliona KM izvoza u 2018. godini, a Srbija je sa 14 miliona pala na drugo mjesto. Značajnih 12 miliona KM je plasirano na tržište Kosova, dok je Crna Gora na četvrtom mjestu sa 11 miliona izvoza. Na četiri pomenuta tržišta ostvareno je 97% ukupnog izvoza, što pokazuje vrlo visoku koncentraciju na jako malom broju tržišta.
Otvaranje tržišta EU trebalo bi pomoći da se ovaj trend promijeni, prvenstveno kroz očekivani izlazak na tržište Hrvatske, u koju je 2012. godine plasirano 14,3 miliona KM iz sektora peradarstva BiH. Ipak, ukoliko se problem izvoza u Kosovo uskoro ne riješi, moguće je očekivati ozbiljan pad izvoza i dugoročne probleme sa plasmanom na to tržište, sa značajnim posljedicama na cijeli sektor, navodi se u analizi Vanjskotrgovinske komore BiH.